Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Florentin Smarandache

Florentin Smarandache

Născut la Bălcești (jud. Vâlcea), în 10 decembrie 1954.
A absolvit Scoala Generala in Balcesti (1961-1969), apoi Liceul Pedagogic (1969-1972 in Craiova, continuand la Rm. Valcea, 1972-1974); diploma de invatator; stagiul militar cu termen redus la Medgidia (1974-1975); a absolvit Facultatea de Stiinte, sectia informatica, a Universitatii din Craiova (1975-1979) ca sef de promotie; obtine doctoratul in matematica (Teoria Numerelor) la Universitatea de Stat din Chisinau (1995-1997).

A continuat cu diverse programe de studii la universități americane, ca University of Texas at Austin, University of Phoenix ș.a., iar apoi cu studii postdoctorale la Universitatea de Științe din Okayama (Japonia), la Universitatea de Tehnologie din Guangdong (Guangzhou, China), la ENSIETA (Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Brest, Franța), Air Force Research Laboratory (State University of New York, Institute of Technology, Rome, NY, SUA).

În Statele Unite, a lucrat ca inginer de software la Honeywell (1990-1995), profesor-adjunct la Pima Community College (1995-1997), iar apoi la University of New Mexico, Gallup Campus, în cadrul catedrei de Matematică și Științe (profesor-asistent din 1997, profesor-asociat din 2003, iar din 2008 profesor plin). Între 2007-2009 a fost Șeful Departamentului de Matematică și Științe al acestei instituții de învățământ superior.

University of New Mexico, Gallup Campus, New Mexico, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://fs.gallup.unm.edu/
Pagina web personala: http://fs.gallup.unm.edu/FlorentinSmarandache.htm

Nascut(a) in: 1954

Interese: Unificarea Teoriilor si regulilor de Fuziune, Structuri Algebrice, Fizica Cuantica, Teoria Numerelor, Geometrie Neeuclidiana, Logica/Multime/Probabilitate Neutrosofica

flag Detalii:
În matematică, a introdus o serie de termeni și concepte noi, precum gradul de negare a unei axiome sau teoreme (v. geometria Smarandache, care poate fi parțial Euclidiană și parțial non-Euclidiană, 1969, http://fs.gallup.unm.edu/Geometries.htm), multi-structura (v. n-structurile Smarandache, în cazul în care o structură slabă conține o insulă dintr-o structură puternică, http://fs.gallup.unm.edu/Algebra.htm) și multi-spațiul (o combinație de spații eterogene, http://fs.gallup.unm.edu/Multispace.htm).

A creat și a studiat mai multe secvențe și funcții în teoria numerelor, care-i poartă numele:
secvențe (http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheSequences.html, http://mathworld.wolfram.com/ConsecutiveNumberSequences.html),
funcții (http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheFunction.html, http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheCeilFunction.html, http://mathworld.wolfram.com/Smarandache-KurepaFunction.html, http://mathworld.wolfram.com/Smarandache-WagstaffFunction.html, http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheNear-to-PrimorialFunction.html, http://mathworld.wolfram.com/PseudosmarandacheFunction.html),
numere (http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheNumber.html, http://mathworld.wolfram.com/Smarandache-WellinNumber.html),
numere prime (http://mathworld.wolfram.com/SmarandachePrime.html, http://mathworld.wolfram.com/Smarandache-WellinPrime.html),
și constante (http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheConstants.html).

A generalizat (1995) logicile fuzzy, intuitivă, paraconsistentă, polivalentă, dialetistă la "logica neutrosofică" și, în mod similar, a generalizat mulțimea fuzzy la "mulțimea neutrosofică" (și derivatele sale: "mulțimea paraconsistentă", "mulțimea intuiționistică", "mulțimea dialetistă", "mulțimea paradoxistă", "mulțimea tautologică", v. http://fs.gallup.unm.edu/ebook-Neutrosophics4.pdf).

A pus în circulație termenul "neutrosofie" ((din fr. neutre < lat. neuter, neutral, and gr. sophia, abilitate / înțelepciune) însemnând cunoașterea / gândirea neutră) și derivatele sale: neutrosofic, neutrosoficare, neutrosoficator, deneutrosoficare, deneutrosoficator etc.

În 2003, împreună cu W. B. Vasantha Kandasamy, a introdus structurile algebrice neutrosofice, bazate pe mulțimi de numere neutrosofice.

In 2006 a introdus gradul de dependenta/independenta dintre componentele neutrosofice T, I, F.

In 2007 a extins multimea neutrosofica la supramultime neutrosofica [neutrosophic overset] (avand componente neutrosofice cu grad de apartenenta > 1), si la inframultime neutrosofica (avand componente neutrosofice cu grad de apartenenta < 0) [neutrosophic underset], si la autmultimea neutrosofica (avand componente neutrosofice in afara intervalului [0, 1], adica unele > 1 si altele < 0) [neutrosophic offset]; http://gallup.unm.edu/NeutrosophicOversetUndersetOffset.pdf. Si in mod similar extinderi la Supra/Infra/Aut - Logici, Masuri, Probabilitati, Statistici etc.

De asemenea a introduced Multimea Tripolara/Multipolara Neutrosofica, si Grafurile Tripolare/Multipolare Neutrosofice.

Apoi, a generalizat logica / mulțimea / probabilitatea neutrosofica la logica / mulțimea / probabilitatea neutrosofica rafinata (2013), în cadrul cărora T poate fi împărțit în subcomponentele T1, T2, ..., Tp, I în I1, I2, ..., Ir, și F în F1, F2, ..., Fs, unde . Mai mult decât atât, T, I și/sau F (sau oricare dintre subcomponentele Tj ,Ik, și/sau Fl) pot să fie mulțimi infinite numărabile sau nenumărabile.

În 2015, a rafinat indeterminarea (nedeterminarea) "I" din cadrul structurilor algebrice neutrosofice în diverse tipuri de indeterminare (funcție de problema de rezolvat), cum ar fi I1, I2, …, Ip cu , și a obținut numere neutrosofice rafinate de forma Np = a+b1I1+b2I2+ +bpIp, unde a, b1, b2, …, bp sunt numere reale sau complexe; a se consideră partea determinată a lui Np, în timp ce pentru fiecare k în {1, 2, …, p} Ik se consideră partea k-indeterminată a lui Np.

A urmat extinderea structurilor algebrice neutrosofice la structurile algebrice rafinat-neutrosofice (sau structuri I-algebrice rafinat-neutrosofice) (2015), care sunt structuri algebrice bazate pe mulțimi de numere rafinat-neutrosofice de tipul a+b1I1+b2I2+ +bpIp.

A introdus apoi structurile neutrosofice (T, I, F) (2015). În orice domeniu de cunoaștere, fiecare structură este compusă din două părți: un spațiu și un set de axiome (sau legi) care acționează în acest spațiu (reglementându-l). Dacă spațiul, sau cel puțin una dintre axiomele (legile) sale, are vreo indeterminare, structura este o structură neutrosofică (T, I, F).

Aceste structuri au fost ulterior extinse la structuri I-algebrice neutrosofice (2015), i.e. structuri algebrice bazate pe numere neutrosofice de forma a+bI, dar având, de asemenea, indeterminări în legătură cu spațiul-structură (elemente care aparțin doar parțial la spațiu sau elemente despre care nu știm dacă aparțin spațiului sau nu) sau indeterminări în legătură cu cel puțin o axiomă (sau lege) acționând asupra spațiului-structură. Din extinderea acestor structuri, au rezultat structurile rafinate I-algebric rafinate (T, I, F)-neutrosofic.

De asemenea, a propus o extindere a probabilității clasice și probabilității imprecise la probabilitate neutrosofică (1995), pe care a definit-o ca un vector tridimensional ale cărui componente sunt submulțimi reale ale intervalului non-standard ]-0, 1+[. A urmat introducerea conceptelor de măsură neutrosofică și integrală neutrosofică (http://fs.gallup.unm.edu/NeutrosophicMeasureIntegralProbability.pdf), și extinderea statisticii clasice la statistica neutrosofică (http://fs.gallup.unm.edu/ NeutrosophicStatistics.pdf).

Din 2002, împreună cu Dr. Jean Dezert de la Oficiul Național de Cercetări Aeronautice din Paris, a lucrat în fuziunea informațiilor și a generalizat Teoria Dempster-Shafer la o noua teorie a plauzibilului și a fuziunii paradoxiste (DSmT, adică Teoria Dezert-Smarandache, http://fs.gallup.unm.edu/DSmT.htm).

În 2004, a conceput un algoritm pentru Unificarea Teoriilor și Regulilor de Fuziune (UFT), folosit în bioinformatică, robotică și industria militară.

În fizică, a definit o serie de paradoxuri (incetătenite paradoxurile cuantice Smarandache) și a susținut posibilitatea existenței unei a treia forme de materie, denumită nematerie (2004), care este o combinație a materiei cu antimateria (la congresele științifice organizate de American Physical Society, Caltech 2010, și ls Institutul de Fizică Atomică, Măgurele, 2011).

Recuperându-și un manuscris din 1972, de pe vremea când studia la Râmnicu Vâlcea, a publicat ipoteza Smarandache, afirmând că nu există limită de viteză în univers (http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypothesis.html). Ipoteza a fost parțial validată la 22 septembrie 2011, când cercetătorii de la CERN au constatat experimental că particulele muon neutrino călătoresc cu o viteză mai mare decât viteza luminii. În baza acestei ipoteze, a propus Teoria Absolută a Relativității, prin care contrariază cu idei ca dilatarea necondiționată a timpului, contracția spațiului, simultaneitățile relativiste și paradoxurile relativiste. A extins cercetările către o Teorie Parametrizată a Relativității (http://fs.gallup.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf) și a generalizat Factorul de Contracție Lorentz la Factorul de Contracție Oblică pentru lungimi deplasate sub un unghi oblic față de direcția de mișcare, apoi a avansat Ecuațiile de Distorsionare a Unghiurilor (http://fs.gallup.unm.edu/NewRelativisticParadoxes.pdf).

Smarandache consideră că viteza luminii în vid este variabilă, în funcție de sistemul de mișcare de referință; că spațiul și timpul sunt entități separate; că deplasarea spre roșu (redshift) și deplasarea spre albastru (blueshift) nu se datorează în întregime efectului Doppler, ci, de asemenea, Gradientului de Mediu și Indicelui de Refracție (care sunt determinate de compoziția mediului, adică de elementele sale fizice: câmpuri, densitate, eterogenitate, proprietăți etc.); că spațiul nu este curbat și că lumina se curbează în apropierea corpurilor cosmice masive nu numai din cauza gravității, cum susține Teoria Generală a Relativității (proiecție gravitațională), ci și din cauza proiecției mediului.

Pentru a face distincția între ceas și timp, Smarandache a sugerat un prim experiment cu diferite tipuri de ceas pentru ceasurile GPS, pentru a dovedi că rezultatele factorilor de dilatare și de contracție sunt diferite de cele obținute cu ceasul atomic cu cesiu; și un al doilea experiment, cu diferite compoziții de mediu, pentru a demonstra că ar rezulta diferite grade de deplasare spre roșu / spre albastru și grade diferite de proiecție a mediului.

A introdus fizica superluminală și fizica instantanee (domenii care studiază legile fizice la velocități superluminale și respectiv instantanee), iar apoi fizica neutrosofică ramură ce descrie obiecte sau stări care sunt caracterizate în mod individual fie prin proprietăți opuse, fie prin nicio proprietate, și nici prin opusul unei proprietăți (astfel de obiecte sau stări sunt denumite entități neutrosofice).

În filozofie și logică, ca generalizare a dialecticii hegeliene, a introdus termenul de neutrosofie, care a devenit fundamentul unor cercetări de matematică și economie, ca logică neutrosofică, mulțimi neutrosofice, probabilitate neutrosofică, statistică neutrosofică ș.a.m.d.

Neutrosofia este o nouă ramură a filozofiei care studiază originea, natura și domeniul de aplicare al neutralităților, ca și interacțiunea acestora cu diferite spectre ideatice. Această teorie ia în considerare fiecare noțiune sau idee <A> împreună cu opusul sau negația aferentă, <Anti-A>, și cu spectrul "neutralităților" sale, <Neut-A> (adică noțiuni sau idei situate între cele două extreme, care nu sunt nici <A>, nici <Anti-A>). Împreună, ideile <Neut-A> și <Anti-A> formează <Non-A>. Conform acestei teorii, fiecare idee <A> tinde să fie neutralizată și ponderată de <Anti-A> și <Non-A> - ca o stare de echilibru. În consecință, a generalizat triada teză-antiteză-sinteză la tertrada teză-antiteză-neutroteză-neutrosinteză (http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophy.htm).

A extins Legea Lupasco-Nicolescu a Mijlocului Inclus (<A>, <nonA> și o a treia valoare <T>, care rezolvă contradicția lor la un alt nivel de realitate) la Legea Mijlocului Multiplu Inclus (<A>, <antiA> și <neutA>, unde <neutA> este divizat într-o multitudine de neutralități între <A> și <antiA>, cum ar fi <neut1A>, <neut2A> etc). Valoarea <neutA> (neutralitatea sau indeterminarea legate de <A>) cuprinde, de fapt, valoarea mijlocului inclus. De asemenea, a extins Principiul Opoziției Dinamice (opoziție între <A> și <antiA>) la Principiul Opoziției Dinamice Neutrosofice, opoziții între <A>, <antiA> și <neutA> (http://fs.gallup.unm.edu/LawIncludedMultiple-MIddle.pdf).

Florentin Smarandache a produs contribuții și în psihologie și sociologie (http://fs.gallup.unm.edu/psychology.htm, http://fs.gallup.unm.edu/sociology.htm).

A fost invitat să conferențieze la University of Berkeley (2003), NASA Langley Research Center (2004), NATO Advance Study Institute în Bulgaria (2005), Universitatea Jadavpur din India (2004), Institutul de Biofizică Teoretică și Experimentală din Rusia (2005), Bloomsburg University (1995), Universitatea Sekolah Tinggi Informatika & Komputer și Universitatea Kristen Satya Wacana Salatiga, ambele din Indonesia (2006), Universitatea Minufiya (Shebin Elkom, Egipt, 2007), Air Force Institute of Technology Wright-Patterson AFB in Dayton (2009), Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanică (2009), Air Force Research Lab& Griffiss Institute (2009), COGIS 2009 (Paris, Franța), ENSIETA (Brest, Franța, 2010), Academia Română - Institutul de Mecanica Solidelor (2011), Universitatea de Tehnologie Guangdong din China (2012), Universitatea de Științe din Okayama, Japonia (2013), Universitatea din Osaka, Japonia (2014), Universidad Nacional de Quilmes din Argentina (2014), Universidad Complutense de Madrid (2014), Universitatea Transilvania din Brașov (2015); Universitatea Nationala din Vietnam (Hanoi), Universitatea Tehnica Le Quy Don si Universitatea Hanoi, precum si Universitatea de Tehnologie (HUTECH) din Orasul Ho Chi Minh si Universitatea Nguyen Tat Thanh (Orasul Ho Chi Minh) – 2016 etc.

Și-a prezentat cercetările în fuziunea informației la numeroase conferințe internaționale de profil (Australia - 2003, Suedia - 2004, SUA: Philadelphia - 2005, Seattle - 2009, Chicago - 2011, Washington DC - 2015, Spania: Barcelona - 2005, Salamanca - 2014, Italia - 2006, Belgia - 2007, Canada - 2007, Germania (Koln - 2008, Heidelberg – 2016), Scoția - 2010, Singapore - 2012, Turcia - 2013).

A mai prezentat lucrări la IEEE GrComp International Conferences (Georgia State University at Atlanta - 2006, Kaohsiung National University in Taiwan - 2011), International Conference on Advanced Mechatronic Systems (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan) - 2012, IEEE World Congress on Computational Intelligence (Vancouver, Canada, 2016).

A fost recompensat pentru activitatea sa științifică de către Academia Română cu Premiul pentru Știință Tehnică "Traian Vuia", în 2011. Este Doctor Honoris Causa al Universității Jiaotong din Beijing (China, 2011) și al Academiei DacoRomâne din București (2011). A primit distincții ca 2012 New Mexico - Arizona Book Award și 2011 New Mexico Book Award, la categoria Știință și Matematică (pentru structurile algebrice, împreună cu Dr. W. B. Vasantha Kandasamy). De asemenea, i s-a conferit Medalia de Aur din partea Academiei de Științe Telesio-Galilei din Anglia, în 2010, la Universitatea din Pecs, Ungaria (pentru ipoteza Smarandache în fizică și pentru logica neutrosofică).

Extrem de prolific, Florentin Smarandache este autor, coautor, editor sau co-editor la aprox. 200 de cărți, publicate de aproximativ patruzeci de edituri (universitare, profesionale, științifice, literare), în peste zece țări și în mai multe limbi, și 250 de articole științifice și note, contribuind la peste 100 de reviste literare și peste 50 de reviste științifice din întreaga lume.

A publicat numeroase articole în reviste internaționale, cum ar fi: Multiple-Valued Logic - An International Journal (acum apare sub denumirea Multiple-Valued Logic & Soft Computing), International Journal of Social Economics, International Journal of Applied Mathematics, International Journal of Tomography & Statistics, Applied Physics Research (Toronto), Far East Journal of Theoretical Statistics, International Journal of Applied Mathematics and Statistics, Gaceta Matematica (Spania), Humanistic Mathematics Network Journal, Bulletin of Pure and Applied Sciences, Progress in Physics, Infinite Energy (USA), Information & Security: An International Journal, InterStat - Statistics on the Internet (Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, SUA), American Mathematical Monthly, Mathematics Magazine, Journal of Advances in Information Fusion (JAIF), Zentralblatt fur Mathematik (Germania), Nieuw Archief voor Wiskunde (Olanda), Advances in Fuzzy Sets and Systems, Advances and Applications in Statistics, Critical Review (Society for Mathematics of Uncertainty, Creighton University, SUA), Bulletin of Statistics & Economics, International Journal of Artificial Intelligence, Fuzzy Sets and Systems, Journal of Computer Science and Technology, The Icfai University Journal of Physics (India), Hadronic Journal (USA), Intelligencer (Gottingen, Germania) ș.a. Unele pot fi descărcate din situl Universității Cornell (http://arXiv.org/find) sau de pe siturile CERN.

În timpul erei Ceaușescu, a ajuns în conflict cu autoritățile. În 1986, el a făcut greva foamei pentru că nu i s-a permis să participe la Congresul Internațional al Matematicienilor de la Universitatea din Berkeley, apoi a publicat o scrisoare în Anunțurile Societății Americane de Matematică, pledând pentru libertatea de circulație de oamenilor de știință, devenind astfel, fățiș, un disident al regimului comunist. Drept consecință, a rămas șomer timp de doi ani, asigurându-și traiul din meditații oferite studenților.

Fiindcă nu i se permitea să publice, a încercat să-și scoată manuscrisele din țară prin Școala Franceză din București sau prin turiști. Secretarul de externe al Academiei Regale Suedeze, dr. Olof G. Tandberg, l-a contactat prin telefon de la București.

Fugit din România în septembrie 1988, a așteptat aproape doi ani în lagărele de refugiați politici din Turcia, unde a prestat, pentru a supraviețui, lucrări necalificate în construcții. A ținut legătura cu Institutele culturale franceze, care i-au facilitat accesul la cărți și întâlniri cu personalități ale timpului.

Înainte de a părăsi țara, a îngropat o parte dintre manuscrisele sale, într-o cutie de metal, în via părinților săi, lângă un piersic, recuperându-le patru ani mai târziu, după Revoluția din 1989, când s-a întors pentru prima dată în țara natală. Alte manuscrise, pe care a încercat să le transmită unui traducător, în Franța, au fost confiscate de poliția secretă și nu i s-au mai returnat niciodată.

A scris sute de pagini de jurnal despre viața sa sub dictatura ceaușistă (nepublicate), iar apoi ca profesor-cooperant în Maroc ("Profesor în Africa", 1999), despre perioada petrecută în lagărul de refugiați din Turcia ("Fugit ... / Jurnal de lagăr", vol. I: 1994, vol. II: 1998), ca și din exilul american - încă în desfășurare.

Este recunoscut pe plan internațional ca liderul Mișcării literare paradoxiste, care are mai mulți adepți pe tot globul, o mișcare înființată de Smarandache deja în 1980, bazată pe utilizarea excesivă a antitezelor, antinomiilor, contradicțiilor, paradoxurilor, dezvoltând o conexiune interesantă între matematică, filosofie și literatură (http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxism.htm).

În cadrul Mișcării, Smarandache a introdus subspecii literare noi, ca distihul paradoxist, distihul tautologic și distihul dualist, inspirat de logica matematică (http://fs.gallup.unm.edu/a/literature.htm).

Florentin Smarandache a sintetizat mișcarea paradoxistă în câteva fraze: “Paradoxismul a pornit ca un protest anti-totalitar împotriva unei societăți închise, România anilor 1980, unde întreaga cultură era manipulată de un singur grup. Numai ideile lor contau. Noi, ceilalți, nu puteam publica aproape nimic. Și-atunci, am zis: hai să facem literatură… fără a face literatură! Să scriem… fără să scriem nimic. Cum? Simplu: literatura-obiect. ‘Zborul unei păsări’, de pildă, reprezenta un “poem natural”, care nu mai era nevoie să-l scrii, fiind mai palpabil și perceptibil decât niște semne așternute pe hârtie, care, în fond, ar fi constituit un “poem artificial”: deformat, rezultat printr-o traducere de către observant a observatului, iar orice traducere falsifică într-o anumită măsură. (…) Mai târziu, m-am bazat pe contradicții. De ce? Pentru că trăiam în acea societate o viață dublă: una oficială – propagată de sistemul politic, și alta reală. În mass-media ni se spunea că ‘viața noastră era minunată’, dar în realitate ‘viața noastră era mizerabilă’. Paradoxul în floare! Și atunci, am luat creația în deriziune, în sens invers, sincretic. Astfel s-a născut paradoxismul. Bancurile populare, la mare vogă în ‘Epoca’ Ceaușescu, ca o respirație intelectuală, au fost surse de inspirație superbe. (…) “Non”-ul și “Anti”-ul din manifestele-mi paradoxiste au avut un caracter creativ, nicidecum nihilist.”

Paradoxismul, urmând linia Dadaismului, Lettrismului, teatrului absurd, este un fel de scriere cu capul în jos, metaforizează fondatorul curentului. Mișcarea s-a exprimat viguros, în mai multe limbi, în cadrul Antologiilor Internaționale Paradoxiste, apărute în 13 ediții până în prezent. Aproape 500 de scriitori din întreaga lume s-au exprimat în aceste antologii.

Tot în zona experimentală se așază și piesele de teatru scrise de Florentin Smarandache, ca "Patria animalelor", o dramă fără dialoguri, "O lume întoarsă pe dos", unde scenele se permută, dând naștere la mii și mii de scenarii distincte (http://fs.gallup.unm.edu/a/theatre.htm). "Metaistorie" (1993) este o trilogie teatrală contra totalitarismului. A fost premiat la Festivalul Internațional de teatru de Casablanca (1995). Autorul și-a tradus/rescris piesele în limba engleză, ca "o trilogie paradoxistă: dramă politică de avangardă" (2004).

Primul său roman poartă numele "NonRoman" (1993) și este o satiră a oricărui fel de dictatură. "Scrieri defecte" (1997) este o colecție de proze scurte paradoxiste, cu elemente hibride din rebus și științe.

Albumele experimentale de artă (seria "Outer-Art") cuprind supra-picturi, non-tablouri, anti-desene, super-fotografii, explicate în două manifeste: "Ultra-Modernism?" și "Anti-manifest" (http://fs.gallup.unm.edu/a/oUTER-aRT.htm).

Arta este pentru Dr. Smarandache un hobby. S-a exprimat în diferite forme:
- artă grafică pentru volumele sale de versuri: "Anti-chambres/ Anti-posies/ Bizarreries" (desene mecanice), "NonPoems" (desene paradoxiste), "Dark Snow" & "Circles of light" (coperte);
- colaje paradoxiste pentru "Anthology of the Paradoxist Literary Movement";
- coperte și ilustrații de carte, publicate de Editura "Dorul", Aalborg, Danemarca;
- ilustrații în jurnale: "Dorul" (Aalborg, Danemarca).

Călător global, a vizitat peste 50 de țări, călătorii despre care a scris într-o serie de (foto-video)jurnale instantanee. În decembrie 2015, a participat la o expediție în Antarctica. O fotogalerie, la http://fs.gallup.unm.edu/photo/GlobeTrekker.html.

S-au publicat, până acum, 12 cărți analizând creația sa literară, printre care: "Estetica Paradoxismului", de Titu Popescu (1995), și "Paradoxism și postmodernism", de Ion Soare (2000). A fost nominalizat, în 2011, de către Academia DacoRomână de la București pentru Premiul Nobel pentru Literatură, pentru cele cca. 75 de cărți de literatură publicate.

Sute de articole și recenzii despre activitatea lui Florentin Smarandache pot fi descărcate din secțiunile "Biblioteca Digitală de Științe" și "Biblioteca Digitală de Literatură" din situl autorului: http://fs.gallup.unm.edu/eBooks-otherformats.htm, http://fs.gallup.unm.edu/eBooksLiterature.htm.

S-au organizat chiar și conferințe dedicate noțiunilor introduse de Florentin Smarandache în științe: First International Conference on Smarandache Type Notions in Number Theory, 21-24 august 1997, organizatori: Dr. C. Dumitrescu & Dr. V. Seleacu, Universitatea din Craiova, România; International Conference on Smarandache Geometries, 3-5 mai 2003, organizator: Dr. M. Khoshnevisan, Griffith University, Gold Coast Campus, Queensland, Australia; International Conference on Smarandache Algebraic Structures, 17-19 decembrie 2004, organizator: Prof. M. Mary John, Mathematics Department Chair, Loyola College, Madras, Chennai - 600 034 Tamil Nadu, India.

flag Details:
DETALII CERCETARE ENGLEZA
Polymath, university professor, scientist and writer. Wrote in three languages: Romanian, French, and English.

He did post-doctoral researches at Okayama University of Science (Japan) between 12 December 2013 - 12 January 2014; at Guangdong University of Technology (Guangzhou, China), 19 May - 14 August 2012; at ENSIETA (National Superior School of Engineers and Study of Armament), Brest, France, 15 May - 22 July 2010; and for two months, June-July 2009, at Air Force Research Laboratory in Rome, NY, USA (under State University of New York Institute of Technology).

Graduated from the Department of Mathematics and Computer Science at the University of Craiova in 1979 first of his class graduates, earned a Ph. D. in Mathematics from the State University Moldova at Kishinev in 1997, and continued postdoctoral studies at various American Universities such as University of Texas at Austin, University of Phoenix, etc. after emigration.

In U.S. he worked as a software engineer for Honeywell (1990-1995), adjunct professor for Pima Community College (1995-1997), in 1997 Assistant Professor at the University of New Mexico, Gallup Campus, promoted to Associate Professor of Mathematics in 2003, and to Full Professor in 2008.

Between 2007-2009 he was the Chair of Math & Sciences Department.

In mathematics he introduced the degree of negation of an axiom or theorem in geometry (see the Smarandache geometries which can be partially Euclidean and partially non-Euclidean, 1969, http://fs.gallup.unm.edu/Geometries.htm), the multi-structure (see the Smarandache n-structures, where a weak structure contains an island of a stronger structure, http://fs.gallup.unm.edu/Algebra.htm), and multi-space (a combination of heterogeneous spaces) [http://fs.gallup.unm.edu/Multispace.htm].

He created and studied in number theory many:
sequences (http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheSequences.html, http://mathworld.wolfram.com/ConsecutiveNumberSequences.html),
functions (http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheFunction.html, http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheCeilFunction.html, http://mathworld.wolfram.com/Smarandache-KurepaFunction.html, http://mathworld.wolfram.com/Smarandache-WagstaffFunction.html, http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheNear-to-PrimorialFunction.html, http://mathworld.wolfram.com/PseudosmarandacheFunction.html),
numbers (http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheNumber.html, http://mathworld.wolfram.com/Smarandache-WellinNumber.html),
prime numbers (http://mathworld.wolfram.com/SmarandachePrime.html, http://mathworld.wolfram.com/Smarandache-WellinPrime.html),
and constants (http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheConstants.html).

He generalized [1995] the fuzzy, intuitive, paraconsistent, multi-valent, dialetheist logics to the 'neutrosophic logic' (also in the Denis Howe's Dictionary of Computing, England) and, similarly, he generalized the fuzzy set to the 'neutrosophic set' (and its derivatives: 'paraconsistent set', 'intuitionistic set', 'dialethist set', 'paradoxist set', 'tautological set') [http://fs.gallup.unm.edu/ebook-neutrosophics6.pdf].

He coined the words "neutrosophy" [(French neutre < Latin neuter, neutral, and Greek sophia, skill/wisdom) means knowledge of neutral thought] and its derivatives: neutrosophic, neutrosophication, neutrosophicator, deneutrosophication, deneutrosophicator, etc.

In 2003 together with W. B. Vasantha Kandasamy he introduced the Neutrosophic Algebraic Structures, based on sets of Neutrosophic Numbers [i.e. numbers of the form a+bI, where a, b are real or complex numbers, and I = Indeterminacy, with I^n = I for n positive non-null integer, 0I = I, I/I = undefined, and nI+mI = (n+m)I].

In 2006 he introduced the degree of dependence/independence between the neutrosophic components T, I, F.

In 2007 he extended the neutrosophic set to Neutrosophic Overset (when some neutrosophic component is > 1), and to Neutrosophic Underset (when some neutrosophic component is < 0), and to Neutrosophic Offset (when some neutrosophic components are off the interval [0, 1], i.e. some neutrosophic component > 1 and some neutrosophic component < 0). Then, similar extensions to respectively Neutrosophic Over/Under/Off Logic, Measure, Probability, Statistics etc. http://fs.gallup.unm.edu/NeutrosophicOversetUndersetOffset.pdf

Then, introduced the Neutrosophic Tripolar Set and Neutrosophic Multipolar Set, also the Neutrosophic Tripolar Graph and Neutrosophic Multipolar Graph.

He then generalized the Neutrosophic Logic/Set/Probability to Refined Neutrosophic Logic/Set/Probability [2013], where T can be split into subcomponents T1, T2, ..., Tp, and I into I1, I2, ..., Ir, and F into F1, F2, ..., Fs, where p+r+s = n ≥ 1. Even more: T, I, and/or F (or any of their subcomponents Tj ,Ik, and/or Fl) could be countable or uncountable infinite sets.

In 2015 he refined the indeterminacy "I", within the neutrosophic algebraic structures, into different types of indeterminacies (depending on the problem to solve), such as I1, I2, , Ip with integer p ≥ 1, and obtained the refined neutrosophic numbers of the form Np = a+b1I1+b2I2+ +bpIp where a, b1, b2, , bp are real or complex numbers, and a is called the determinate part of Np, while for each k in {1, 2, , p} Ik is called the k-th indeterminate part of Np.

Then consequently he extended the neutrosophic algebraic structures to Refined Neutrosophic Algebraic Structures [or Refined Neutrosophic I-Algebraic Structures] (2015), which are algebraic structures based on sets of the refined neutrosophic numbers a+b1I1+b2I2+ +bpIp.

He introduced the (T, I, F)-Neutrosophic Structures [2015]. In any field of knowledge, each structure is composed from two parts: a space, and a set of axioms (or laws) acting (governing) on it. If the space, or at least one of its axioms (laws), has some indeterminacy, that structure is a (T, I, F)-Neutrosophic Structure. And he extended them to the (T, I, F)-Neutrosophic I-Algebraic Structures [2015], i.e. algebraic structures based on neutrosophic numbers of the form a+bI, but also having indeterminacy related to the structure space (elements which only partially belong to the space, or elements we know nothing if they belong to the space or not) or indeterminacy related to at least an axiom (or law) acting on the structure space. Then he extended them to Refined (T, I, F)-Neutrosophic Refined I-Algebraic Structures.

Also, he proposed an extension of the classical probability and the imprecise probability to the 'neutrosophic probability' [1995], that he defined as a tridimensional vector whose components are real subsets of the non-standard interval]-0, 1+[, introduced the neutrosophic measure and neutrosophic integral [http://fs.gallup.unm.edu/NeutrosophicMeasureIntegralProbability.pdf], and also extended the classical statistics to neutrosophic statistics [http://fs.gallup.unm.edu/NeutrosophicStatistics.pdf].

Since 2002, together with Dr. Jean Dezert from Office National de Recherches Aeronautiques in Paris, worked in information fusion and generalized the Dempster-Shafer Theory to a new theory of plausible and paradoxist fusion (Dezert-Smarandache Theory): http://fs.gallup.unm.edu/DSmT.htm.

In 2004 he designed an algorithm for the Unification of Fusion Theories and rules (UFT) used in bioinformatics, robotics, military.

In physics he found a series of paradoxes (see the quantum smarandache paradoxes), and considered the possibility of a third form of matter, called unmatter [2004], which is a combination of matter and antimatter - presented at Caltech (American Physical Society Annual Meeting, 2010) and Institute of Atomic Physics (Magurele, Romania 2011).

Based on a 1972 manuscript, when he was a student in Rm. Valcea, he published in 1982 the hypothesis that 'there is no speed barrier in the universe and one can construct any speed', (http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypothesis.html). This hypothesis was partially validated on September 22, 2011, when researchers at CERN experimentally proved that the muon neutrino particles travel with a speed greater than the speed of light.

Upon his hypothesis he proposed an Absolute Theory of Relativity [free of time dilation, space contraction, relativistic simultaneities and relativistic paradoxes which look alike science fiction not fact]. Then he extended his research to a more diversified Parameterized Special Theory of Relativity (1982): http://fs.gallup.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf and generalized the Lorentz Contraction Factor to the Oblique-Contraction Factor for lengths moving at an oblique angle with respect to the motion direction, then he found the Angle-Distortion Equations (1983): http://fs,gallup.unm.edu/NewRelativisticParadoxes.pdf.

He considered that the speed of light in vacuum is variable, depending on the moving reference frame; that space and time are separated entities; also the redshift and blueshift are not entirely due to the Doppler Effect, but also to the Medium Gradient and Refraction Index (which are determined by the medium composition: i.e. its physical elements, fields, density, heterogeneity, properties, etc.); and that the space is not curved and the light near massive cosmic bodies bends not because of the gravity only as the General Theory of Relativity asserts (Gravitational Lensing), but because of the Medium Lensing.

In order to make the distinction between clock and time , he suggested a first experiment with different clock types for the GPS clocks, for proving that the resulted dilation and contraction factors are different from those obtained with the cesium atomic clock; and a second experiment with different medium compositions for proving that different degrees of redshifts/blushifts and different degrees of medium lensing would result.

He introduced the superluminal and instantaneous physics (domains that study the physical laws at superluminal and respectively instantaneous velocities), and the neutrosophic physics that describes collections of objects or states that are individually characterized by opposite properties, or are characterized neither by a property nor by the opposite of the property. Such objects or states are called neutrosophic entities.

In philosophy he introduced in 1995 the 'neutrosophy', as a generalization of Hegel's dialectic, which is the basement of his researches in mathematics and economics, such as 'neutrosophic logic', 'neutrosophic set', 'neutrosophic probability', 'neutrosophic statistics'.

Neutrosophy is a new branch of philosophy that studies the origin, nature, and scope of neutralities, as well as their interactions with different ideational spectra. This theory considers every notion or idea <A> together with its opposite or negation <Anti-A> and the spectrum of "neutralities" <Neut-A> (i.e. notions or ideas located between the two extremes, supporting neither <A> nor <Anti-A>). The <Neut-A> and <Anti-A> ideas together are referred to as <Non-A>. According to this theory every idea <A> tends to be neutralized and balanced by <Anti-A> and <Non-A> ideas - as a state of equilibrium. As a consequence, he generalized the triad thesis-antithesis-synthesis to the tetrad thesis-antithesis-neutrothesis-neutrosynthesis [http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophy.htm].

He extended the Lupasco-Nicolescu s Law of Included Middle [<A>, <nonA>, and a third value <T> which resolves their contradiction at another level of reality] to the Law of Included Multiple-Middle [<A>, <antiA>, and <neutA>, where <neutA> is split into a multitude of neutralities between <A> and <antiA>, such as <neut1A>, <neut2A>, etc.]. The <neutA> value (i.e. neutrality or indeterminacy related to <A>) actually comprises the included middle value. Also, he extended the Principle of Dynamic Opposition [opposition between <A> and <antiA>] to the Principle of Dynamic Neutrosophic Opposition [which means oppositions among <A>, <antiA>, and <neutA>]; [http://fs.gallup.unm.edu/LawIncludedMultiple-MIddle.pdf].

Other small contributions he had in psychology [http://fs.gallup.unm.edu/psychology.htm], and in sociology [http://fs.gallup.unm.edu/sociology.htm].

Invited to lecture at University of Berkeley (2003), NASA Langley Research Center-USA (2004), NATO Advance Study Institute-Bulgaria (2005), Jadavpur University-India (2004), Institute of Theoretical and Experimental Biophysics-Russia (2005), Bloomsburg University-USA (1995), University Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia-Malang and University Kristen Satya Wacana Salatiga-Indonesia (2006), Minufiya University (Shebin Elkom)-Egypt (2007), Air Force Institute of Technology Wright-Patterson AFB in Dayton [Ohio, USA] (2009), Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanica [Romania] (2009), Air Force Research Lab & Griffiss Institute [Rome, NY, USA] (2009), COGIS 2009 (Paris, France), ENSIETA (Brest, Franta) - 2010, Romanian Academy - Institute of Solid Mechanics and Commission of Acoustics (Bucharest - 2011), Guangdong University of Technology (Guangzhou, China) - 2012, Okayama University of Sciences (Japan) - 2013, Osaka University (Japan) - 2014, Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) - 2014, Universidad Complutense de Madrid (Spain) - 2014, Univ. Transilvania Brasov - 2015; Vietnam National University, Le Quy Don Technical University (Hanoi) and Hanoi University, also Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH) and Nguyen Tat Thanh University (Ho Chi Minh City) - 2016 etc.

Presented papers at many Sensor or Information Fusion International Conferences {Australia - 2003, Sweden - 2004, USA (Philadelphia - 2005, Seattle - 2009, Chicago - 2011, Washington DC - 2015), Spain (Barcelona - 2005, Salamanca - 2014), Italy - 2006, Belgium - 2007, Canada -2007, Germany (Cologne - 2008, Heidelberg - 2016), Scotland- 2010, Singapore - 2012, Turkey - 2013}.

Presented papers at IEEE GrComp International Conferences (Georgia State University at Atlanta - 2006, Kaohsiung National University in Taiwan - 2011), International Conference on Advanced Mechatronic Systems (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan) - 2012, IEEE World Congress on Computational Intelligence (Vancouver, Canada, 2016).

He received the 2011 Romanian Academy "Traian Vuia" Award for Technical Science (the highest in the country); Doctor Honoris Causa of Academia DacoRomana from Bucharest - 2011, and Doctor Honoris Causa of Beijing Jiaotong University (one of the highest technical universities of China) - 2011; the 2012 New Mexico - Arizona Book Award & 2011 New Mexico Book Award at the category Science & Math (for Algebraic Structures, together with Dr. W. B. Vasantha Kandasamy) on 18 November 2011 in Albuquerque; also, the Gold Medal from the Telesio-Galilei Academy of Science from England in 2010 at the University of Pecs - Hungary (for the Smarandache Hypothesis in physics, and for the Neutrosophic Logic), and the Outstanding Professional Service and Scholarship from The University of New Mexico - Gallup (2009, 2005, 2001).

Very prolific, he is the author, co-author, editor, and co-editor of 200 books published by about forty publishing houses (such as university and college presses, professional scientific and literary presses, such as Springer Verlag (in print), Univ. of Kishinev Press, Pima College Press, ZayuPress, Haiku, etc.) in ten countries and in many languages, and 250 scientific articles and notes, and contributed to over 100 literary and 50 scientific journals from around the world.

He published many articles on international journals, such as: Multiple-Valued Logic - An International Journal (now called Multiple-Valued Logic & Soft Computing), International Journal of Social Economics, International Journal of Applied Mathematics, International Journal of Tomography & Statistics, Applied Physics Research (Toronto), Far East Journal of Theoretical Statistics, International Journal of Applied Mathematics and Statistics (Editor-in-Chief), Gaceta Matematica (Spain), Humanistic Mathematics Network Journal, Bulletin of Pure and Applied Sciences, Progress in Physics, Infinite Energy (USA), Information & Security: An International Journal, InterStat - Statistics on the Internet (Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, USA), American Mathematical Monthly, Mathematics Magazine, Journal of Advances in Information Fusion (JAIF), Zentralblatt f r Mathematik (Germany; reviewer), Nieuw Archief voor Wiskunde (Holland), Advances in Fuzzy Sets and Systems, Advances and Applications in Statistics, Critical Review (Society for Mathematics of Uncertainty, Creighton University - USA), Bulletin of Statistics & Economics, International Journal of Artificial Intelligence, Fuzzy Sets and Systems, Journal of Computer Science and Technology, The Icfai University Journal of Physics (India), Hadronic Journal (USA), Intelligencer (G ttingen, Germany), Notices of the American Mathematical Society, etc. and on many International Conference Proceedings.

Some of them can be downloaded from the LANL / Cornell University (http://arXiv.org/find) and the CERN web sites.

During the Ceausescu's era he got in conflict with authorities. In 1986 he did the hunger strike for being refused to attend the International Congress of Mathematicians at the University of Berkeley, then published a letter in the Notices of the American Mathematical Society for the freedom of circulating of scientists, and became a dissident. As a consequence, he remained unemployed for almost two years, living from private tutoring done to students. The Swedish Royal Academy Foreign Secretary Dr. Olof G. Tandberg contacted him by telephone from Bucharest.

Not being allowed to publish, he tried to get his manuscripts out of the country through the French School of Bucharest and tourists, but for many of them he lost track.

Escaped from Romania in September 1988 and waited almost two years in the political refugee camps of Turkey, where he did unskilled works in construction in order to survive: scavenger, house painter, whetstoner. Here he kept in touch with the French Cultural Institutes that facilitated him the access to books and rencontres with personalities.

Before leaving the country he buried some of his manuscripts in a metal box in his parents vineyard, near a peach tree, that he retrieved four years later, after the 1989 Revolution, when he returned for the first time to his native country. Other manuscripts, that he tried to mail to a translator in France, were confiscated by the secret police and never returned.

He wrote hundreds of pages of diary about his life in the Romanian dictatorship (unpublished), as a cooperative teacher in Morocco ("Professor in Africa", 1999), in the Turkish refugee camp ("Escaped... / Diary From the Refugee Camp", Vol. I, II, 1994, 1998), and in the American exile - diary which is still going on.

But he's internationally known as the literary school leader for the "paradoxism" movement which has many advocates in the world, that he set up in 1980, based on an excessive use of antitheses, antinomies, contradictions, paradoxes (http://mathworld.wolfram.com/SmarandacheParadox.html)in creation - both at the small level and the entire level of the work - making an interesting connection between mathematics, philosophy, and literature [http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxism.htm].

He introduced the 'paradoxist distich', 'tautologic distich', and 'dualistic distich', 'paradoxist quatrain' etc. inspired from the mathematical logic [http://fs.gallup.unm.edu/a/literature.htm].

Literary experiments he realized in his dramas: Country of the Animals, where there is no dialogue!, and An Upside-Down World, where the scenes are permuted to give birth to one billion of billions of distinct dramas! [http://fs.gallup.unm.edu/a/theatre.htm].

He stated:
"Paradoxism started as an anti-totalitarian protest against a closed society, where the whole culture was manipulated by a small group. Only their ideas and publications counted. We couldn't publish almost anything.
Then, I said: Let's do literature... without doing literature! Let's write... without actually writing anything. How? Simply: literature-object! 'The flight of a bird', for example, represents a "natural poem", that is not necessary to write down, being more palpable and perceptible in any language that some signs laid on the paper, which, in fact, represent an "artificial poem": deformed, resulted from a translation by the observant of the observed, and by translation one falsifies.
Therefore, a mute protest we did!
Later, I based it on contradictions. Why? Because we lived in that society a double life: an official one - propagated by the political system, and another one real. In mass-media it was promulgated that 'our life is wonderful', but in reality 'our life was miserable'. The paradox flourishing! And then we took the creation in derision, in inverse sense, in a syncretic way. Thus the paradoxism was born. The folk jokes, at great fashion in Ceausescu's 'Epoch', as an intellectual breathing, were superb springs.
The "No" and "Anti" from my paradoxist manifestos had a creative character, not at all nihilistic."

Paradoxism, following the line of Dadaism, Lettrism, absurd theater, is a kind of up-side down writings!

In 1992 he was invited speaker in Brazil (Universidad do Blumenau, etc.).
He did many poetical experiments within his avant-garde and published paradoxist manifestos: "Le Sens du Non-Sens" (1983), "Anti-chambres/Antipo sies/Bizarreries" (1984, 1989), "NonPoems" (1990), changing the French and respectively English linguistics clich s. While "Paradoxist Distiches" (1998) introduces new species of poetry with fixed form.

Eventually he edited three International Anthologies on Paradoxism (2000-2004) with texts from about 350 writers from around the world in many languages.

"MetaHistory" (1993) is a theatrical trilogy against the totalitarianism again, with dramas that experiment towards a total theater: "Formation of the New Man", "An Upside - Down World", "The Country of the Animals". The last drama, that pioneers no dialogue on the stage, was awarded at the International Theatrical Festival of Casablanca (1995).

He translated them into English as "A Trilogy in pARadOXisM: avant-garde political dramas"; and they were published by ZayuPress (2004).

"Trickster's Famous Deeds" (1994, auto-translated into English 2000), theatrical trilogy for children, mixes the Romanian folk tradition with modern and SF situations.

His first novel is called "NonNovel" (1993) and satirizes the dictatorship in a gloomy way, by various styles and artifice within one same style. "Faulty Writings" (1997) is a collection of short stories and prose within paradoxism, bringing hybrid elements from rebus and science into literature.

His experimental albums "Outer-Art" (Vol. I, 2000 & Vol. II: The Worst Possible Art in the World!, 2003) comprises over-paintings, non-paintings, anti-drawings, super-photos, foreseen with a manifesto: "Ultra-Modernism?" and "Anti-manifesto" [http://fs.gallup.unm.edu/a/oUTER-aRT.htm].

Art was for Dr. Smarandache a hobby. He did:
- graphic arts for his published volumes of verse: "Anti-chambres/ Anti-po sies/ Bizarreries" (mechanical drawings), "NonPoems" (paradoxist drawings), "Dark Snow" & "Circles of light" (covers);
- paradoxist collages for the "Anthology of the Paradoxist Literary Movement";
- covers and illustrations of books, published by "Dorul" Publ. Hse., Aalborg, Denmark;
- illustrations in the journal: "Dorul" (Aalborg, Denmark).

As a Globe Trekker he visited 51 countries that he wrote about in his memories. In 2015 he went to an expedition in Antarctica (see his Photo Gallery at: http://fs.gallup.unm.edu/photo/GlobeTrekker.html).

Many of his art works are held in "The Florentin Smarandache Papers" Special Collections at the Arizona State University, Tempe, and Texas State University, Austin (USA), also in the National Archives of Valcea and Romanian Literary Museum (Romania), and in the Musee de Bergerac (France).

Twelve books were published that analyze his literary creation, among them: "Paradoxism's Aesthetics" by Titu Popescu (1995), and "Paradoxism and Postmodernism" by Ion Soare (2000).

He was nominated by the Academia DacoRomana from Bucharest for the 2011 Nobel Prize in Literature for his 75 published literary books.

Hundreds of articles, books, and reviews have been written about his activity around the world. The books can be downloaded from this Digital Library of Science: http://fs.gallup.unm.edu/ScienceLibrary.htm and from the Digital Library of Arts and Letters: http://fs.gallup.unm.edu/LiteratureLibrary.htm.

International Conferences: First International Conference on Smarandache Type Notions in Number Theory, August 21-24, 1997, organized by Dr. C. Dumitrescu & Dr. V. Seleacu, University of Craiova, Romania; International Conference on Smarandache Geometries, May 3-5 2003, organized by Dr. M. Khoshnevisan, Griffith University, Gold Coast Campus, Queensland, Australia; International Conference on Smarandache Algebraic Structures, December 17-19, 2004, organized by Prof. M. Mary John, Mathematics Department Chair, Loyola College, Madras, Chennai - 600 034 Tamil Nadu, India.

Publicații selectate:

* Florentin Smarandache, ABSOLUTE THEORY OF RELATIVITY & PARAMETERIZED THEORY OF RELATIVITY & NONINERTIAL MULTIRELATIVITY.

* Florentin Smarandache, α-Discounting Method for Multi-Criteria Decision Making (α-D MCDM), 2015.

* Florentin Smarandache (editor), Neutrosophic Physics: More Problems, More Solutions. Collected Papers, 2010.

* Florentin Smarandache, Unification of Fusion Theories, Rules, Filters, Image Fusion and Target Tracking Methods (UFT), 2015.

* Florentin Smarandache, Introduction to Neutrosophic Statistics, 2014.

* Florentin Smarandache, Neutrosophic Overset, Neutrosophic Underset, and Neutrosophic Offset, 2016.

* Florentin Smarandache, Neutrosophic Precalculus and Neutrosophic Calculus, 2015.

* Ion Patrascu, Florentin Smarandache, Complements to Classic Topics of Circles Geometry, Pons Editions, 2016.

* Florentin Smarandache, The Paradox of Special vs. General Theory of Relativity, PSF13 Meeting of The American Physical Society, 2013.

* Florentin Smarandache, Introduction to the Neutrosophic Statistical Mechanics, MAS14 Meeting of The American Physical Society, 2014.

* Ervin Goldfain, Florentin Smarandache, Connection between 'unparticle' and 'unmatter', 2010 Annual Meeting of the California-Nevada Section of the American Physical Society, CALTECH, Pasadena, California, USA, October 30, 2010.

* Florentin Smarandache, Jean Dezert, Information Fusion Based on New Proportional Conflict Redistribution Rules, IEEE Catalog Number: 05EX1120C, ISBN: 0-7803-9287-6, Proceedings of the 8th International Conference on Information Fusion, 25-29 July, 2005, Philadelphia, 2005.

* Florentin Smarandache, Unification of Fusion Theories (UFT), International Journal of Applied Mathematics & Statistics, 2, 2004.

* Jean Dezert, Florentin Smarandache, On the Generation of the Hyper-Powersets for the DSmT, International Society for Information Fusion, Proceedings of the Sixth International Conference on Information Fusion, 8-11 July 2003, Cairns, Queensland, Australia, 2003.

* Florentin Smarandache, Neutrosophy, A New Branch of Philosophy, Multiple-Valued Logic / An International Journal, Vol. 8, No. 3, 2002.

* Florentin Smarandache, On a Series, American Mathematical Society Abstracts, 928th American Mathematical Society Meeting, University of New Mexico, Albuquerque, USA, 928-40-01, 1997.