Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Toro Laszlo

Avatar

Institute of Public Health, Radiation Hygiene Dept., Timisoara, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://www.ispt.ro

Nascut(a) in: 1954

Interese: radioprotectie, mediu, modelare

flag Detalii:
Activitate

1982 - Institutul de Sãnãtate Publicã, Comp.
Igiena radiaţiilor Timişoara
fizician, cercetãtor ştiinţific (1984), cercetãtor ştiinţific principal gr. III (1991), gr.II (2000)
1978 - 1982 Electromotor Timişoara fizician
1978 Liceul Industrial Tractorul Brasov
profesor stagiar

Educatie
2000 Doctor în fizicã (Institutul de Fizicã Atomicã, Bucureşti)
1998 Curs de specializare ERPET "Off-Site emergency Planning and Response to Nuclear Accidents", Pitesti,
1993 Stagiu de cercetare CEA/ IPSN Paris, Franţa,
1993 şcoalã de varã IUR - CEC "Radioecology and Environmental Monitoring in Normal and Accidental Situations", Budapesta (Ungaria)
1983 Curs de Utilizare a Izotopilor Radioactivi, Universitatea din Bucureşti,
1973 - 1978 Licenţiat în Fizicã, specialitatea Fizica corpului solid, Universitatea din Timişoara

Alte abilitãţi profesionale
Determinarea nivelelor de radioactivitate (naturalã şi artificialã) a factorilor de mediu şi a produselor biologice
Radioactivitatea naturalã a mediului ambiant (estimarea fondului radioactiv natural în România)
Reconstrucţie de dozã în cazul unor suprairadieri
Reconstrucţie de dozã pentru nivele de radioactivitate crescute în mediu (artificialã şi naturalã)
Radioactivitatea artificialã a mediului şi a organismului uman (efecte post-Cernobîl); participare la programul internaţional VAMP (VAlidation of Model Predictions) coordinat de IAEA Viena
Modelarea încorporãrii elementelor radioactive naturale şi artificiale în organismul uman
Modelarea dispersiei elementelor radioactive în mediu şi efectul lor asupra sãnãtãţii; participare la programul internaţional BIOMOVS (BIOspheric MOdel Validation Study), grupul de lucru Uranium Mill Tailings, Use of post-Chernobyl Data şi Reference Biosphere, BIOMASS (BIOsphere Modelling and ASSessment), grupul de lucru Dose reconstruction and remediation
Biosfera de referinţã în estimarea efectelor radionuclizilor din mediu
Modelarea comportãrii radonului în sol şi materiale de construcţie, participare la programul internaţional ERRICCA (European Research into Radon in Construction Concerted Action)
Organizator al atelierului de lucru internaţional "Radioecological modeling under normal and accidental conditions", Timişoara, 1996
Organizator al Scolii de vara IUR/CEC de radioecologie, Neptun, 1997
1997 Lector la şcoala de varã de radioecologie de la Neptun (1997) în problematicile: supravegherea radioactivitãţii mediului în România respectiv bazele reabilitãrii site-urilor de extracţie şi prelucrarea minereului uranifer
1995-prezent Radioecolgie (masters), Universitatea de ştiinţe Agricole, Timişoara

flag Details:
natural radioactivity
environmental radioactivity
mathematical models for dispertion of radioactive elements

Publicații selectate:

* L.Toro, Numerical Solution of the Transport Equation for Radioactive Element Migration in Saturated and Unsaturated Porous Media, 2000.

* L.Toro, R.Gheorghe, Mathematical simulation of radon migration in porous materials, S Deme, Proc. of IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe, Budapest, Hungary, 1999.

* L.Toro, R.Pomoje, Mathematical model for the assessment of the behaviour of the contaminants from an uranium mill tailing (application to the BIOMOVS UMT scenario), Proc. International Symposium on Ionising Radiation "Protection of the natural environment", Stockholm (Sweden), 1996.

* H.Camus, R.Little, D.Acton, A.Aguero, D.Chambers, L.Chamney, J.L.Daroussin, J.Droppe, C.Ferry, E.Gnanapragasam, C.Hallam, H.Horyna, D.Lush, D.Stamose, T.Takahashi, L.Toro, Long-term migration and impacts from uranium mill tailings, Jurn.Env.Radioactivity,, 42, 1999.