Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Anca Simion

Anca Simion

Sunt doctorand la Departamentul de Științe ale Educației al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din Cluj-Napoca. Am obținut diploma de masterat de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în 2016 pentru: consiliere școlară și asistență psiho-pedagogică, precum și management curricular. Am o diplomă de muzică pentru pian clasic de la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (2008) și o diplomă de licență în învățământul primar din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din Cluj-Napoca (2014).
În prezent sunt colaborator la departamentul de Științe ale Educației UBB și facilitator în Mentalitate Deschisă al Institutului de Dezvoltare Personala.
Aria de interes pricipală în cercetarea mea de până acum este dezvoltarea socio-emoțională la școlarilor mici și influențe ale muzicii asupra educației copiilor.

Școala doctorală “Educatie, Reflectie, Dezvoltare” UBB, Cluj-Napoca, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: http://dse.psiedu.ubbcluj.ro/scoala%20doctorala.htm
Pagina web personala: https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&user=ohnP8vIAAAAJ

Nascut(a) in:

Interese: Pedagogie și educație, dezvoltare socio-emoțională la copii, educație muzicală, învățare prin colaborare

flag Detalii:
Actuala cercetare este structurată pe două secțiuni (prima parte - Fundamentare Teoretică și a doua parte - Abordări Experimentale) cu nouă capitole: capitolele I, II şi III ce cuprind fundamente teoretice și sunt incluse în prima secțiune, iar secțiunea a doua cuprinde: capitolul IV care prezintă delimitări generale ale cercetării urmând ca capitolele V, VI, VII şi VIII să prezinte fiecare câte o cercetare gândită astfel încât prezentarea acestora în ordine cronologică să arate influența audiției muzicale în contextul dezvoltării socio-emoționale la şcolarii mici, iar ultimul capitol – IX – indică concluziile generale ale lucrării și delimitările demersurilor investigative prezentate în această lucrare.
Cercetarea finală a fost proiectată şi implementată ca o abordare de investigaţie pentru determinarea influenţei fundalului muzical în contextul orelor de DP, AVAP și cultură civică cu scopul precis de a determina gradul de dezvoltare al competenţele socio-emoționale. Scopul cercetării iniţiate a fost acela de a stabili nivelul de dezvoltare al abilităţilor socio-emoţionale la şcolarii mici înainte şi după introducerea audiţiei muzicale în cadrul orelor de dezvoltare personală, arte vizuale și abilități practice și cultură civică.

flag Details:
The current thesis is structured in two sections (the first part - Theoretical Foundations and the second part - Experimental Approaches) with nine chapters: chapters I, II and III which contain theoretical foundations are included in the first section and the second section includes: Chapter IV which presents general boundaries of research, and chapters V, VI, VII and VIII present each one of the research undertaken so that their presentation in chronological order shows the influence of the music listening in the context of socio-emotional development in primary school pupils. The last chapter - Chapter IX - indicates the general conclusions of the paper and the delimitation of the investigative steps presented in this paper.
The final research was designed and implemented as an investigative approach to determine the influence of the musical background in the context of personal development, arts classes and civic culture classes with the specific purpose of determining the degree of development of socio-emotional skills. The purpose of the research was to establish the level of development of socio-emotional skills in primary school pupils before and after the introduction of the music listening within the classes of personal development, visual arts and practical skills and civic culture.