Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

dr.Vladimir Mischevca

Avatar

Addres: 1. Greece, Athens 11252, str.Thyras 79.2. Republic of Moldova, Chisinau, MD-2012, P.O.Box 115.2003 - prezent: Institute for Neohellenic Research The National Hellenic Research Foundation (KNE), Greece.2002-2003 - Member of the Redaction of "Curierul Atenei", Greece 2000 - Research Coordinator at the Section of medieval history, Institute of History of the Academy of Science, Republic of Moldova.1999 - Senior Research Worker.1998 - Head of the Section of medieval history.1997 - Ph.D. in History (Moldova in international relations in the early 19 th (1802-1812).Monographs (language romanian):1992 - The Bucharest Peace, 1812. (200p.)1994 - Symbols of the Moldova, 14-19 century. (127p.)1999 - Moldova in the policy of the Great Powers in the early 19 century. (142p.)1999 - Prince Constantin Ypsilanti, 1760-1816. (142p.)Prize of the Presidium of the Academy of Sciense of Moldova: 1993, 1996, 1997.Republican Youth Laureate in Science and Tehnology (IV Ed.)- 1994 ("Bassarabian Genesis Problem, 1812")Decoration of Stat Republic of Moldova - Medal "Meritul Civic" - 2000.President of the National Commision for Herladry (1995-1997); The Vice-President (1998-2004).Scholarschips held: CIEP (Paris-Sevres, 1994);"N.Iorga" Institute of History (Bucharest, 1996, 2000); East European Summer International School (WSL-VII)- Warsaw-Vilnius, 1998; Bourse "Kasa J.Mianowskiego" Warsaw University, 2000; Bourse IKY - Greece, 2000-2001.

Institutul de Cercetãri Neoelene (KNE), Atena, .

E-mail: trimite un mesaj.

Pagina web a instituţiei: https://ad-astra.ro/miskewka
Pagina web personala: https://www.ad-astra.ro/miskewka

Nascut(a) in: 1963

Interese: Problema Orientala, Problema Basarabiei, Istoria relatiilor internationale din secolele XVIII-XIX, Geopolitica marilor puteri, istoria diplomatiei din Sud-Estul Europei, domniile Fanariote, familia Ypsilanti, Heraldica, Genealogia, Vexilologia

flag Detalii:
Specializare in istoria politica a Principatelor Romane din secolele XVIII - inceputul sec. XIX.
Istoria familiilor fanariote si a vexilologiei heraldice.

flag Details:
Addres:
1. Greece, Athens 11252, str.Thyras 79.
2. Republic of Moldova, Chisinau, MD-2012, P.O.Box 115.
2003 - prezent: Institute for Neohellenic Research The National Hellenic Research Foundation (KNE), Greece.
2002-2003 - Member of the Redaction of "Curierul Atenei", Greece
2000 - Research Coordinator at the Section of medieval history, Institute of History of the Academy of Science, Republic of Moldova.
1999 - Senior Research Worker.
1998 - Head of the Section of medieval history.
1997 - Ph.D. in History (Moldova in international relations in the early 19 th (1802-1812).

Monographs (language romanian):
1992 - The Bucharest Peace, 1812. (200p.)
1994 - Symbols of the Moldova, 14-19 century. (127p.)
1999 - Moldova in the policy of the Great Powers in the early 19 century. (142p.)
1999 - Prince Constantin Ypsilanti, 1760-1816. (142p.)

Prize of the Presidium of the Academy of Sciense of Moldova: 1993, 1996, 1997.
Republican Youth Laureate in Science and Tehnology (IV Ed.)- 1994 ("Bassarabian Genesis Problem, 1812")
Decoration of Stat Republic of Moldova - Medal "Meritul Civic" - 2000.
President of the National Commision for Herladry (1995-1997); The Vice-President (1998-2004).

Scholarschips held:
CIEP (Paris-Sevres, 1994);
"N.Iorga" Institute of History (Bucharest, 1996, 2000);
East European Summer International School (WSL-VII)- Warsaw-Vilnius, 1998;
Bourse "Kasa J.Mianowskiego" Warsaw University, 2000;
Bourse IKY - Greece, 2000-2001.

Publicații selectate:

* Vlad.I.Mischevca, Un domn fanariot puţin cunoscut: Emanuel Giani-Rosetti (Manole Ruset), 1715-1794, Brãila: ISTROS, I.Cândea, P.Cernovodeanu, Gh.Lazãr, Închinare lui Petre Ş. Nãsturel la 80 de ani, 2003.

* Vlad Mischevca, Impactul geopolitic al rãzboaielor ruso-turce asupra Principatelor Române, Bucureşti: Ed. Academiei Române, Studii şi materiale de istorie modernã, XIII, 1999.

* Vladimir Mischevca, Concideration sur le sujet de la genese de la "Question Bessarabiene" (1812), Bucharest, Revue Roumaine d'Histoire, Tome XXXIV, nr.3-4, 1995.

* Vladimir Mischevca, The treaty of Bucharest (1812) and the decline of Ottoman power in South-Eastern Europe, Bucureşti: Ed. Academiei Române, Revista istoricã, Tom VI, nr.7-8, 1995.

* Vladimir Mischevca, P.Zavitsanos, Principele Constantin Ypsilanti, 1760-1816., -Chişinãu: Civitas., 175 pag., 1999.

* Vladimir Mischevca, Moldova în politica marilor puteri la începutul secolului al XIX-lea., -Chişinãu: Civitas, 143 pag., 1999.

* Vladimir Mischevca, Ion Negrei, Alexandru Nichitici, Simbolurile Þãrii Moldovei (Din istoria vexilologiei şi sigilografiei heraldice moldoveneşti din secolele XIV-XIX), -Chişinãu: Ştiinţa, 127 pag., 1994.

* Vladimir Mischevca, Ion Jarcutchi, Pacea de la Bucuresti (din istoria diplomatica a incheieri tratatului de pace ruso-turc de la 16/28 mai 1812), Chisinau, ed. Stiinta, Red. dr.Demir Dragnev, 200 pag., 1992.