Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Monitoring the behaviour of the conservation interventions of the Probota Monastery’s indoor frescoes under the influence of the environment factors. II.

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I. SANDU, A. DIMA, I.G SANDU, C. LUCA, Irina Crina Anca SANDU

Editorial: Matei Macoveanu, "Gh. Asachi" Technical University of Iasi, Environmental Engineering and Management Journal, 2(4), p.317-331, 2003.

Rezumat:

Lucrarea prezinta modificarea caracteristicilor fizico-structurale si chimice ale componentelor din traturile de preparatie ale frescei de interior, dupa restaurarea bisericii manastirii Probota. Ambele straturi (arriccio si intonaco) au fost analizate pentru determinarea unor caracteristici: raportul var/nisip, gradul de carbonatare, compactitatea totala, porozitatea, suprafata activa, capilaritatea ascensionala, permeabilitatea la vapori de apa si coeziunea superficiala. The paper deals with the physical-structural and chemical modification of the components from the preparation layers of the indoor frescoes after the restauration of the church of Probota Monastery (Romania). Both structural elements (arriccio and intonaco) were analized in order to determine several characteristics: the ratio lime/sand, the carbonating degree, the total compactness of the samples, the total porosity of the samples, the aria of the BET surfaces, the capillarity ascension, the permeability of the water vapors and superficial cohesion.

Cuvinte cheie: monitorizare, microclimat intern, eflorenscente, echilibru hidric, consolidare, stabilizare, reintegrare, arriccio si intonaco // monitoring, indoor microclimate, efflorescence, hydrous equilibrium, consolidation, stabilization, reintegration, arriccio and intonaco