Inscriere cercetatori

Perioada scursă de la depunerea aplicațiilor

Proiecte de cercetare postdoctorala (PD)

Proiecte complexe de cercetare de frontiera (PCCF)

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Phthalocyanine Dyes

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Hinescu Lavinia

Editorial: 1995.

Rezumat:

Cuvinte cheie: organic dyes, synthesis, sensors, phthalocyanine thin films, vaccum deposition, LB films,