Inscriere cercetatori

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Linkage isomerism in nitrite reduction by cytochrome cd1 nitrite reductase

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Silaghi-Dumitrescu, Radu

Editorial: Inorganic Chemistry, 43(12), p.3715-3718, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: nitrite reductase, heme, nitric oxide, linkage isomerism