Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

A Fast Procedure for Geometric Parameter Determination of aSilicon Vertex Tracker

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Pentia, R. Muresan, A. Litvinenko

Editorial: Elsevier, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, 369, p.101-106, 1996.

Rezumat:

Este prezentata o dependenta analitica a parametrului sigma(vertex), ce masoara dispersia punctelor de vertex obtinute prin reconstructia track-ului de particule in urma imprastierii Coulombiene multiple si a nedeterminarii in masurarea coordonatelor de track, in functie de parametrii geometrici ai unui detector de vertex pe baza de siliciu. An analytical dependence of the sigma(vertex) parameter, measuring the spread of the particle track reconstructed vertex position, as a result of the multiple Coulomb scattering (MCS) and uncertainity in the track coordinate measurement, is presented, in relation to some geometric parameters of a silicon vertex tracker (SVT).

Cuvinte cheie: detectori de track, erori de imprastiere multipla, reconstructie de track // tracking detectors, multiple scattering errors, track reconstruction

URL: http://www.sciencedirect.com/physics?_ob=MImg&_imagekey=B6TJM-3VSKT0K-F-3&_udi=B6TJM-3VSKT0K-F&_cdi=5314&_orig=browse&_coverDate=01%2F21%2F1996&_sk=996309998&_acct=C000014078&_version=1&_userid=202098&md5=06fabe9e12861a854ef0cc1dcb1c4c02&ie=f.pdf