Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

DIRAC Experiment and Test of Low-energy QCD

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: M. Pentia, on behalf of the DIRAC Collaboration

Editorial: D. Poenaru and S. Stoica, World Scientific, Advances in Nuclear Physics, p.407-416, 2000.

Rezumat:

Se face o trecere in revista a prezicerilor QCD la transferuri mici de impuls, ce urmeaza a fi testate cu ajutorul experimentului DIRAC. Sunt prezentate: metoda experimentala precum si caracteristicile si performantele instalatiei experimentale. Analiza preliminara a datelor experimentale indica performante bune ale detectorului: eroarea de aliniere masurata cu ajutorul masei hiperonului Lambda m_Lambda = 1115.6 MeV/c^2, cu o eroare sigma = 0.92 MeV/c^2, iar resolutia in momentul relativ proton – pion sigma_Q = 2.7 MeV/c, precum si evidentierea corelatiilor Coulombiene pi+ pi-. The low-energy QCD predictions to be tested by the DIRAC experiment are revised. The experimental method, the setup characteristics and capabilities, along with the first experimental results are reported. Preliminary analysis shows good performance: alignment error via Lambda mass measurement m_Lambda = 1115.6 MeV/c^2
with sigma = 0.92 MeV/c^2, proton – pion relative momentum resolution sigma_Q = 2.7 MeV/c, and evidence for pion+ pion- low momentum Coulomb correlation.

Cuvinte cheie: QCD la transferuri mici de 4-moment, Teoria perturbatiilor chirale // QCD at low momentum transfers, Chiral perturbation theory

URL: http://xxx.uni-augsburg.de/abs/hep-ph/0001279