Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

First General Synthesis of (p-Nitroaryl)diarylmethanes via Vicarious Nucleophilic Substitution of Hydrogen.

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Katritzky, Alan R.; Toader, Dorin

Editorial: J. Org. Chem., 62(12), p.4137-4141, 1997.

Rezumat:

A general regiospecific method for the synthesis of (p-nitroaryl)diarylmethanes has been developed starting from diarylmethanols and 2- and/or 3-substituted nitrobenzenes. This utilizes the quant. condensation between benzotriazole and diarylmethanols under acidic catalysis and in the presence of perfluorocarbon fluids, followed by vicarious nucleophilic substitution of the resulting (diarylmethyl)benzotriazoles with nitrobenzenes in moderate to high yield. Oxidative nucleophilic substitution of hydrogen is obsd. as a side process. These vicarious nucleophilic substitutions complement Friedel-Crafts reactions for the synthesis of triarylmethanes.

Cuvinte cheie: organic chemistry