Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Tehnologii şi echipamente electronice de putere pentru valorificarea unor resurse geologice/Power Electronics Technologies and Equipments for Geologic Resources Exploitation

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Nicolae George Dragulanescu

Editorial: Institutul Politehnic Bucureşti, 1991.

Rezumat:

Teza pune bazele unui procedeu şi ale unei instalaţii – ulterior brevetate (brevet de invenţie OSIM nr.112654/ 1997) – utilizabile pentru gazeificarea in-situ prin încãlzire inductivã a zãcãmintelor de combustibil fosil solid sau lichid, în scopul facilitãrii obţinerii energiei din gazele de înaltã putere calorificã rezultate.
Autorul a fundamentat teoretic realizabilitatea încãlzirii zãcãmintelor în câmp electromagnetic, a determinat randamentele energetic şi economic aferente, a proiectat configuraţia instalaţiei in-situ şi a prezentat rezultatele unor experimentãri efectuate în condiţii de laborator pentru demonstrarea realizabilitãţii procedeului.
The author patented a method and an installation enabling the in-situ gasification of fossil, solid or liquid fuel deposits, by inductive heating, in order to facilitate extraction of gases (and energy) from such deposits. Theoretical background of the method, energetic and economic efficiency computations, some in-situ installation configuration proposals as well as results of laboratory experiments are provided.

Cuvinte cheie: electronica de putere, încãlzire inductivã, câmp electromagnetic // power electronics, inductive heating, electromagnetic field