Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Tehnologii şi echipamente electronice de putere pentru valorificarea unor resurse geologice/Power Electronics Technologies and Equipments for Geologic Resources Exploitation

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Nicolae George Dragulanescu

Editorial: Institutul Politehnic Bucureşti, 1991.

Rezumat:

Teza pune bazele unui procedeu şi ale unei instalaţii – ulterior brevetate (brevet de invenţie OSIM nr.112654/ 1997) – utilizabile pentru gazeificarea in-situ prin încãlzire inductivã a zãcãmintelor de combustibil fosil solid sau lichid, în scopul facilitãrii obţinerii energiei din gazele de înaltã putere calorificã rezultate.
Autorul a fundamentat teoretic realizabilitatea încãlzirii zãcãmintelor în câmp electromagnetic, a determinat randamentele energetic şi economic aferente, a proiectat configuraţia instalaţiei in-situ şi a prezentat rezultatele unor experimentãri efectuate în condiţii de laborator pentru demonstrarea realizabilitãţii procedeului.
The author patented a method and an installation enabling the in-situ gasification of fossil, solid or liquid fuel deposits, by inductive heating, in order to facilitate extraction of gases (and energy) from such deposits. Theoretical background of the method, energetic and economic efficiency computations, some in-situ installation configuration proposals as well as results of laboratory experiments are provided.

Cuvinte cheie: electronica de putere, încãlzire inductivã, câmp electromagnetic // power electronics, inductive heating, electromagnetic field