Inscriere cercetatori

Algorithme diagnostique simplifié des états intersexués chèz l’enfant

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: B. Savu, S.G. Aprodu, Doina Mihãilã, Anca Savu

Editorial: Rev.Med.Chir.Soc.Med.Nat., Iaşi, vol. 104, nr. 1, p.85 - 88, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: intersex, diagnostic, copii // intersex, diagnosis, children