Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Noua schemă de finanţare lansată de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene va accelera accesul Tarilor Candidate la programele ştiinţifice şi tehnice ale Uniunii Europene

În vederea pregătirii pentru extinderea UE, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (CCC) îşi deschide activităţile şi laboratoarele în Ţările Candidate. O nouă schemă lansată de curând de către CCC este special destinată promovării colaborării cu oamenii de ştiinţă din Ţările Candidate, în vederea sprijinirii integrării acestora în Zona Europeană de Cercetare. Sunt prevăzute o serie ateliere de lucru şi programe avansate de pregătire in domeniul metodelor şi tehnicilor utilizate în prezent pentru aplicarea legislaţiei UE. Principalul obiectiv al acestei scheme este accelerarea înţelegerii aspectelor ştiinţifice şi tehnice legate de legislaţia comunitară in contextul extinderii UE. Schema va contribui şi la dezvoltarea unor baze ştiinţifice şi tehnice comune pentru factorii de decizie politică (obiectiv al iniţiativei pentru crearea unei Zone de Cercetare Europeană) care să fie realizate prin cooperarea dintre organizaţiile naţionale şi printr-o mai mare mobilitate a personalului ştiinţific şi tehnic.

Programul include o serie de 60 de ateliere specializate şi de cursuri de pregătire avansate, precum şi peste 60 de locuri de muncă pentru experţi naţionali detaşaţi sau oameni de ştiinţă aflaţi în vizită pentru perioade scurte (3 luni) sau medii (un an). De aceste vizite şi stagii vor beneficia organizaţiile de cercetare, laboratoarele naţionale şi cercetătorii din Tarile Candidate. Aceste oportunităţi vor fi disponibile la Institutele CCC din Italia, Belgia, Spania, Germania si Olanda. Domeniile prioritare incluse în aceste programe sunt: alimentaţia, substanţele chimice, mediul, metrologia, agricultura, siguranţa nucleară şi prognoza tehnologica. Aceste domenii reprezintă in acelaşi timp preocupările principale ale CCC, care nu este doar un organism de cercetare, ci joacă un rol esenţial – prin intermediul numeroaselor Birouri si Laboratoare de Referinţă – în schimburile de bune practici între Statele Membre pentru implementarea, monitorizarea şi actualizarea componentelor tehnice ale legislaţiei UE. Programul va fi implementat în comun cu Directoratele Generale relevante ale Comisiei, cu sprijinul misiunilor Ţărilor Candidate pe lângă UE.

Mai mult decât atât, acest program va oferi Ţărilor Candidate posibilitatea de a colabora cu cele 150 de reţele ştiinţifice şi tehnice ale organizaţiilor Statelor Membre, care includ 2000 de grupuri de cercetare individuale cu care CCC colaborează in prezent. Această iniţiativă face parte din Acţiunea de Extindere a CCC, lansată in 1999 pentru a pregăti integrarea Ţărilor Candidate în toate activităţile acestuia la momentul aderării. Ca urmare a acestei acţiuni, CCC colaborează deja cu 60 de organizaţii de cercetare din Ţările Candidate şi găzduieşte în Institutele sale 40 de cercetători (oameni de ştiinţă aflaţi în vizită, experţi şi beneficiari ai unor fonduri nerambursabile) care lucrează la proiecte de interes comun.

Pentru informaţii suplimentare va rugăm contactaţi: www.jrc.cec.eu.int/enlargement/training
Persoana de contact: Dl. Jiri Burianek (E-mail: jiri.burianek@cec.eu.int; tel. +32-2-2959857)

Sursa: http://www.infoeuropa.ro/docs/Centrul%20Comun%20de%20Cercetare.doc