Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Crystal-chemistry aspects and electric-field-gradient (EFG) dispersion in Ca-gallogermanate-type structures studied by Mössbauer spectroscopy

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: S. Constantinescu - D. Tarina

Editorial: European Physical Journal B, 13, p.75-81, 2000.

Rezumat:

Este studiata prin spectroscopia Mössbauer cu Fe 57, dezordinea de camp cristalin in unii germanti trigonali, de tipul X3-yLnyFe2+yGe4-yO14 (X = Ba, Sr; Ln = La, Nd; y = 0, 1). Este investigata despersia gradientului de camp electric (GCE)la pozitiile octaedrale din acesti compusi. Se prezinta o corelatie dintre valorile experimentale si cele calculate de GCE si unele aspecte de chime cristalina. The crystal field disorder in some trigonal germanates of the type X3-yLnyFe2+yGe4-yO14
(X = Ba, Sr; Ln = La, Nd; y = 0, 1) is studied by 57Fe Mössbauer effect. The dispersion of the electric field gradient (EFG) at the octahedral sites of these compounds is investigated. A correlation of the experimental and calculated EFG data with some crystal-chemistry aspects is presented.

Cuvinte cheie: 76.80.+y, effect Mössbauer, alte spectroscopii // 76.80.+y, Mössbauer effect, other -ray spectroscopy,

URL: http://www.edpsciences.com/articles/epjb/abs/2000/01/b9089/b9089.html