Inscriere cercetatori

Granturile pentru cercetare stiintifica ale Ministerului Educatiei si Cercetarii – Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior

Obiective globale:

ˇ dezvoltarea activitatilor de cercetare stiintifica in procesul de formare a resursei umane;
ˇ cresterea performantei stiintifice si stimularea formarii echipelor de cercetare prin implicarea studentilor admisi in programe de studii aprofundate, academice si doctorat;
ˇ dezvoltarea capacitatii manageriale in domeniul cercetarii stiintifice si a capacitatii de a identifica si atrage sursele interne si externe de finantare a cercetarii;
ˇ formarea si dezvoltarea retelelor de cercetare (prin includerea departamentelor si laboratoarelor universitare; centrelor de cercetare; institutelor de cercetare; laboratoare si institute ale Academiei Romane; etc) care asigura concomitent formarea resursei umane si cercetare stiintifica performanta;
ˇ sprijinirea procesului de integrare a unitatilor de cercetare in retele internationale;
ˇ crearea de centre regionale de excelenta cu facilitati avansate pentru cercetare