Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Asociaţia Ad Astra a primit un grant în cadrul programului Sigma Xi – Packard International Science Initiative

Ad Astra, o asociaţie a cercetătorilor români, a primit recent un grant în cadrul programului Sigma Xi – Packard International Science Initiative, care va fi folosit pentru continuarea şi extinderea activităţilor sale. Grantul va permite întreţinerea şi extinderea bazelor de date cu cercetători români şi publicaţiile lor, continuarea publicării revistei Ad Astra, şi activităţi de informare a comunităţii ştiinţifice româneşti. Parte din grant va fi alocată pentru organizarea unei mese rotunde dedicate întăririi capacităţilor Ad Astra de a facilita comunicarea cercetătorilor din România în scopul propunerii de soluţii pentru problemele principale ale reformei sistemului ştiinţific şi universitar românesc.

În 1999, Sigma Xi, organizaţie americană dedicată sprijinirii cercetării ştiinţifice, a primit un grant din partea Fundaţiei David şi Lucile Packard pentru un program pilot creat pentru a facilita interacţiunile dintre cercetătorii din ţările în curs de dezvoltare şi colegii lor din întreaga lume. Această iniţiativă permite Sigma Xi să folosească caracterul ei interdisciplinar şi eficienţa filialelor sale locale pentru a îmbunătăţi şi susţine comunicarea ştiinţifică în ţările în curs de dezvoltare, precum şi internaţional. Detalii despre program pot fi găsite la adresa www.sigmaxi.org/programs/international/packard.shtml .

Premiul va finanţa, de asemenea, asocierea Ad Astra cu Sigma Xi, ca Partener Internaţional. Fondată în 1886, Sigma Xi este o asociaţie non profit care cuprinde aproximativ 7500 de cercetători şi ingineri care au fost aleşi ca membri datorită realizărilor lor ştiinţifice. De-a lungul timpului, peste 200 de laureaţi ai premiului Nobel au făcut parte din asociaţie. Sigma Xi are peste 500 de filiale în cadrul universităţilor şi colegiilor, institutelor guvernamentale de cercetare americane, precum şi în cadrul institutelor de cercetare private. Pe lângă faptul că publică revista American Scientist, Sigma Xi acordă anual premii şi burse tinerilor cercetători cu potenţial, organizează forumuri pe teme critice legate de implicaţiile sociale ale ştiinţei şi cercetării, şi sponsorizează o serie de programe care sprijină excelenţa în ştiinţă şi inginerie, educaţia ştiinţifică, politica ştiinţei şi popularizarea ştiinţei. Mai multe informaţii despre Sigma Xi pot fi aflate de pe situl web al organizaţiei, www.sigmaxi.org .

Membrii asociaţiei Ad Astra vor beneficia de o serie de avantaje care derivă din acest partenariat:
– Asociaţia şi membrii săi pot fi nominalizaţi şi pot nominaliza pentru premiile şi bursele Sigma Xi, cum ar fi Premiul pentru Tineri Cercetători, Premiul William Procter pentru Realizări Ştiinţifice, şi Premiul John P. McGovern pentru Ştiinţă şi Societate.
– Asociaţia poate nominaliza membrii săi pentru onoarea de membru al Sigma Xi, trimiţând nominalizările sale conducerii administrative a Sigma Xi pentru analiză.
– Membrii pot accesa versiunea online a revistei American Scientist şi partea privată a sitului web al Sigma Xi.
– Membrii pot să se aboneze gratuit la buletinul zilnic de ştiri prin email „Science in the News” care rezumă ştirile ştiinţifice care apar în mass media americană.
– Membrii beneficiază de reduceri la abonamentele la revistele Nature şi Annual Reviews, şi de taxe de înregistrare reduse la seriile de forumuri organizate de Sigma Xi.
– Asociaţia poate folosi serverul de liste email al Sigma Xi, iar membrii pot obţine o adresă permanentă de email @sigmaxi.org .

Vă rugăm să ne vizitaţi la https://www.ad-astra.ro/asso/ pentru mai multe informaţii legate de modul în care puteţi deveni membru al asociaţiei Ad Astra, sau contactaţi-ne la contact@ad-astra.ro pentru detalii sau cu întrebări legate de acest program sau alte proiecte Ad Astra.