Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

fonduri pentru organizatiile de femei

Promovarea drepturilor femeilor

Descriere

Organizaţia „Global Fund for Women” oferă granturi organizaţiilor de femei a căror activitate se concentrează pe promovarea drepturilor femeilor.

Solicitanţi eligibili

Organizaţiile solicitante trebuie să dovedească un angajament clar în favoarea drepturilor femeilor, precum şi preocupare pentru modul în care se privesc şi sunt privite femeile în societate.
Solicitanţii trebuie să fie organizaţii din afara S.U.A. conduse de femei; de regulă, nu se acordă fonduri pentru organizaţii mixte, cu câteva excepţii, printre care:

– proiecte privind drepturile femeilor care au planuri concrete şi imediate pentru a deveni independente de organizaţii mixte mai mari;
– grupuri de femei lucrând în cadrul unor organizaţii şi care se concentrează asupra unor grupuri dezavantajate în mod special (de exemplu, femei în organizaţii ale unor persoane cu diferite tipuri de handicap);
– grupuri care nu au acces la alte surse de finanţare.

Nu sunt acceptate cereri de finanţare de la persoane individuale, ci numai de la grupuri de femei lucrând împreună.

Se acordă o atenţie deosebită:

– organizaţiilor la începutul activităţii sau care au nevoie de o finanţare iniţială pentru a putea primi finanţări din alte surse. Grupuri care au acces la surse de finanţare de mai mari dimensiuni au şanse mai mici de a primi sprijin financiar în cadrul acestui program;
– organizaţiilor a căror activităţi tratează subiecte dificil de abordat în comunităţile în care trăiesc femeile care beneficiază de rezultatele acestor activităţi, dar care se dovedesc esenţiale pentru asigurarea respectării drepturilor femeilor;
– organizaţiilor care sunt conduse de şi/ sau lucrează cu populaţii dezavantajate sau marginalizate (de exemplu, refugiaţi, femei din mediul rural, membre ai unor minorităţi etnice, religioase sau culturale).

Activităţi eligibile

1. Sunt finanţate, cu titlu de sprijin general, activităţi precum:

– oferirea de oportunităţi economice;
– îmbunătăţirea accesului la educaţie al fetelor (alături de Fondul Preston pentru Educaţia Fetelor);
– promovarea drepturilor femeilor privind sănătatea şi reproducerea;
– oprirea violenţei împotriva femeilor;
– modificarea unor practici tradiţionale nefavorabile femeilor;
– stimularea participării femeilor în viaţa politică;
– respectarea egalităţii în drepturi pentru femeile cu diferite tipuri de handicap;
– Îmbunătăţirea accesului femeilor la tehnologiile informaţionale.

Pot fi finanţate şi alte activităţi, în măsura în care se referă la promovarea drepturilor femeilor.

2. În afara acestui sprijin cu caracter general, sunt acceptate şi cereri urgente pentru sprijin în vederea organizării de întâlniri, conferinţe, reţele destinate facilitării participării femeilor la întâlniri sau conferinţe locale, regionale sau naţionale.
Astfel de solicitări vor fi analizate separat de ciclul obişnuit de acordare a granturilor (prezentat în continuare în cadrul secţiunii „Condiţii de finanţare”), din cauza constrângerilor de timp implicate.
Astfel de solicitări urgente trebuie primite cu minim 8 săptămâni înainte de începerea evenimentului pentru care se solicită sprijinul. De asemenea, fondurile pentru astfel de ajutoare sunt limitate.

Condiţii de finanţare

Valoarea grantului acordat este cuprinsă între 500 USD şi 15000 USD.

Cererea completată poate fi expediată prin e-mail, fax sau poştă (listată sau chiar scrisă de mână).

Evaluarea cererii de finanţare durează, în medie, 4-6 luni, ca urmare a numărului foarte mare de solicitări primite în fiecare an (peste 2000 de cereri, pentru care se acordă 350-400 de granturi anual).

Solicitările pot fi depuse pe parcursul întregului an, solicitantul primind o notificare privind primirea cererii în 3 săptămâni de la recepţionarea acesteia.

Se acordă granturi la un interval de 2-3 luni.

Informaţii suplimentare

1. Date de contact

The Global Fund for Women
1375 Sutter Street, Suite 400
San Francisco, California 94109
U.S.A.
Tel.: 1 (415) 202-7640
Fax: 1 (415) 202-8604
E-mail: proposals@globalfundforwomen.org

2. Cererea de finanţare trebuie să cuprindă mai multe categorii de informaţii Cerere de finanţare

3. Pentru alte informaţii vizitaţi website-ul Global Fund for Women.

Sursa: www.finantare.ro