Inscriere cercetatori

Facebook

Admitere 2003-2004, Scoala Normala Superioara Bucuresti, ciclul pregatitor

Concurs de Admitere 2003-2004

Scoala Normala Superioara Bucuresti
-Departamentele de Matematica si Informatica-
Ciclul pregatitor

Conditii de participare. Concursul este deschis studentilor care au absolvit 2,3 sau 4 ani de studii la o universitate din Romania sau din strainatate, la un profil stiintific sau tehnic. Dosarul de concurs va contine:
· Curriculum Vitae al candidatului (incluzind adresa, telefon, e-mail si alte posibilitati de contact)
· Lista notelor obtinute de la inceputul studiilor universitare pina in iunie 2003 (sau extras din foaia matricola)
· Un raport de studii continind descrierea studiilor personale, domeniile de interes si proiectul studiilor in continuare (sub forma unui memoriu de 2-4 pagini)
· Coordonatele a doi profesori care pot da referinte

Desfasurarea concursului. La fiecare departament vor fi selectati 6-10 studenti dupa urmatoarea procedura:
· La departamentul de matematica admiterea se face in baza unei probe scrise de 4 ore si a unui examen oral de 30 minute, la care vor fi invitati, pe baza dosarului, candidatii considerati de un nivel satisfacator. Subiectele pentru examen vor acoperi primii 2 ani de studii de la facultatea de matematica, pentru toti candidatii, iar accentual se va pune nu atit pe volunul de cunostinte cit pe aptitudinile candidatilor de a efectua rationamente netriviale. Examenul oral va consta intr-o prezentare de 15 minute a unui subiect ales de juriu dintr-o lista de 5 subiecte alcatuita de candidat, urmata de intrebari ale juriului.
· La departamentul de informatica admiterea se face in baza dosarului de admitere.

Calendarul concursului
· 22 septembrie 2003, ora 15 Data limita pina la care dosarele trebuie sa ajunga (direct, prin posta sau prin e-mail) la secretariatul Institutului de Matematica al Academiei Romane, Calea Grivitei 21, Bucuresti sector 1 sau pe e-mailul snsb@imar.ro (cu mentiunea “pentru concursul de admitere la SNSB”)
· 29 septembrie 2003, ora 9 Examenul de admitere pentru departamentul de matematica, proba scrisa. Locul: Institutul de Matematica al Academiei Romane, Calea Grivitei nr. 21, Bucuresti
· 30 septembrie 2003, incepind cu ora 10 Examenul de admitere pentru departamentul de matematica, proba orala. Locul: Institutul de Matematica al Academiei Romane, Calea Grivitei nr. 21, Bucuresti
· 30 septembrie, ora 21 Comunicarea prin e-mail a listei candidatilor admisi la SNSB

Contact. Informatii sint disponibile pe pagina web http://snsb.online.fr sau prin e-mail la adresa snsb@imar.ro.