Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Admitere 2003-2004, Scoala Normala Superioara Bucuresti, ciclul pregatitor

Concurs de Admitere 2003-2004

Scoala Normala Superioara Bucuresti
-Departamentele de Matematica si Informatica-
Ciclul pregatitor

Conditii de participare. Concursul este deschis studentilor care au absolvit 2,3 sau 4 ani de studii la o universitate din Romania sau din strainatate, la un profil stiintific sau tehnic. Dosarul de concurs va contine:
· Curriculum Vitae al candidatului (incluzind adresa, telefon, e-mail si alte posibilitati de contact)
· Lista notelor obtinute de la inceputul studiilor universitare pina in iunie 2003 (sau extras din foaia matricola)
· Un raport de studii continind descrierea studiilor personale, domeniile de interes si proiectul studiilor in continuare (sub forma unui memoriu de 2-4 pagini)
· Coordonatele a doi profesori care pot da referinte

Desfasurarea concursului. La fiecare departament vor fi selectati 6-10 studenti dupa urmatoarea procedura:
· La departamentul de matematica admiterea se face in baza unei probe scrise de 4 ore si a unui examen oral de 30 minute, la care vor fi invitati, pe baza dosarului, candidatii considerati de un nivel satisfacator. Subiectele pentru examen vor acoperi primii 2 ani de studii de la facultatea de matematica, pentru toti candidatii, iar accentual se va pune nu atit pe volunul de cunostinte cit pe aptitudinile candidatilor de a efectua rationamente netriviale. Examenul oral va consta intr-o prezentare de 15 minute a unui subiect ales de juriu dintr-o lista de 5 subiecte alcatuita de candidat, urmata de intrebari ale juriului.
· La departamentul de informatica admiterea se face in baza dosarului de admitere.

Calendarul concursului
· 22 septembrie 2003, ora 15 Data limita pina la care dosarele trebuie sa ajunga (direct, prin posta sau prin e-mail) la secretariatul Institutului de Matematica al Academiei Romane, Calea Grivitei 21, Bucuresti sector 1 sau pe e-mailul snsb@imar.ro (cu mentiunea “pentru concursul de admitere la SNSB”)
· 29 septembrie 2003, ora 9 Examenul de admitere pentru departamentul de matematica, proba scrisa. Locul: Institutul de Matematica al Academiei Romane, Calea Grivitei nr. 21, Bucuresti
· 30 septembrie 2003, incepind cu ora 10 Examenul de admitere pentru departamentul de matematica, proba orala. Locul: Institutul de Matematica al Academiei Romane, Calea Grivitei nr. 21, Bucuresti
· 30 septembrie, ora 21 Comunicarea prin e-mail a listei candidatilor admisi la SNSB

Contact. Informatii sint disponibile pe pagina web http://snsb.online.fr sau prin e-mail la adresa snsb@imar.ro.