Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Masterat in matematica, Scoala Normala Superioara Bucuresti, 2003-2004

Masterat in Matematica la Scoala Normala
Superioara Bucuresti, 2003-2004

Descriere.
Masteratul este de 1 an si se incheie cu o diploma a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, eliberata de SNSB.
Functioneaza cu doua specializari, algebra-geometrie-topologie, respectiv analiza.
Fiecare din specializari ofera trei cursuri, iar pentru promovare studentul trebuie sa treaca examenele la doua dintre ele. O pondere importanta din masterat este reprezentata de elaborarea, sub indrumarea unui coordonator (cadru universitar sau cercetator), a unui referat de lectura a unuia sau mai multor articole din literature matematica recenta.
Programul cursurilor va fi afisat luni 15 septembrie 2003.
Cei mai buni studenti vor primi pentru examenele promovate prime de examen, proportionale cu nota obtinuta, calculate la 280 USD pentru nota maxima.

Admitere. Concursul este deschis posesorilor unei diplome de licenta in matematica, la o universitate din Romania sau din strainatate. Dosarul de concurs va contine:
· Curriculum Vitae al candidatului (incluzind adresa, telefon, e-mail si alte posibilitati de contact)
· Lista notelor obtinute de la inceputul studiilor universitare pina in iunie 2003 (sau extras din foaia matricola)
· Un raport de studii continind descrierea studiilor personale, domeniile de interes si proiectul studiilor in continuare (sub forma unui memoriu de 2-4 pagini)
· Numele coordonatorului dorit pentru elaborarea referatului (daca alegerea a fost facuta deja).

Admiterea se face in baza unui examen oral de 30 minute, la care vor fi invitati, pe baza dosarului, candidatii considerati de un nivel satisfacator. Examenul va consta intr-o prezentare de 15 minute a unui subiect ales de juriu dintr-o lista de 5 subiecte alcatuita de candidat, urmata de intrebari ale juriului.

Calendarul concursului de admitere
· 22 septembrie 2003, ora 15 Data limita pina la care dosarele trebuie sa ajunga (direct, prin posta sau prin e-mail) la secretariatul Institutului de Matematica al Academiei Romane, Calea Grivitei 21, Bucuresti sector 1 sau pe e-mailul snsb@imar.ro (cu mentiunea “pentru masteratul la SNSB”)
· 29 septembrie 2003, incepind cu ora 10 Examenul de admitere, proba orala. Locul: Institutul de Matematica al Academiei Romane, Calea Grivitei nr. 21, Bucuresti
· 30 septembrie, ora 21 Comunicarea prin e-mail a listei candidatilor admisi la masterat.

Contact. Informatii sint disponibile pe pagina web http://snsb.online.fr sau prin e-mail la adresa snsb@imar.ro.