Inscriere cercetatori

Etica si Societate: Limite si deschideri ale eticii aplicate

Cercetarea ştiinţifică în domeniul eticii aplicate reprezintă unul dintre domeniile de maximă actualitate în dezbaterile etice contemporane. Modul privilegiat în care cercetarea contemporană se desfăşoară este cel al eticilor aplicate. Etica aplicată este importantă în primul rînd prin caracterul profund interdisciplinar, intersectîndu-se cu domenii de tipul medicinei, jurnalismului, comunicării, dreptului, politicii etc. În toate aceste domenii, etica aplicată articulează diverse coduri deontologice în care dimensiunea morală este fundamentală. Cunoaşterea ştiinţifică în acest domeniu are o relevanţă deosebită pentru conexiunile ce se pot stabili dinspre etica filosofică tradiţională şi alte domenii de vîrf.
În al doilea rînd, etica aplicată reprezintă o formă de concretizare a modurilor tradiţionale de înţelegere ale filosofiei morale. Aceasta pentru că filosofia morală, în orice stadiu al istoriei sale, a avut şi continuă să aibă un caracter practic – de întemeiere a unei raţionalităţi practice, distinse de cea teoretică – pe care dezvoltările eticii aplicate reuşesc să le pună în valoare.
Programul de conferinţe şi dezbateri propus de GDES urmăreşte, prin intermediul unei serii de manifestări de înaltă ţinută academică, promovarea eticii aplicate în rîndul studenţilor şi tinerilor cercetători interesaţi. Seria de conferinţe şi dezbateri acoperă o paletă largă şi reprezentativă din cîmpul actual al cercetărilor de etică aplicată, urmărind specificul problematicii şi al interogaţiei contemporane.

Programul de conferinte si dezbateri:

Luni, 20 octombrie 2003, orele 18.00, sala 10/I
Î.P.S. Bartolomeu Anania (Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului), Provocări contemporane: Bioetica

Vineri, 24 octombrie 2003, orele 18.00, Catedra de Filosofie Sistematică
Asist. Dr. Mihaela Frunză (Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB Cluj), Etica grijii ca etică aplicată

Vineri, 31 octombrie 2003, orele 18.00, sala 10/I
Conf. Dr. Nicu Gavriluţă (Facultatea de Filosofie, Univ. Al. I. Cuza, Iaşi), Clonarea – blasfemie sau binecuvîntare? Motive mitico-religioase, controverse etice şi consecinţe sociale

Vineri, 7 noiembrie 2003, orele 18.00, sala 10/I
Conf. Dr. Cristian Pîrvulescu (SNSPA, Bucureşti), De la libertatea de alegere la alegerile libere. O perspectivă etică

Vineri, 14 noiembrie 2003, orele 18.00, sala 10/I
Prof. Dr. Grigore Zanc (Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB Cluj), Etic şi politic

Joi, 20 noiembrie 2003, orele 18.00, Catedra de Filosofie Sistematică
Lect. Dr. Ştefan Iloaie (Facultatea de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj), Etica responsabilităţii
Lect. Drd. Călin Săplăcan (Facultatea de Teologie Greco-Catolică, UBB Cluj), Imaginea corpului. Pentru o etică a privirii

Toate conferinţele se desfăşoară în clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie si Filosofie (M. Kogălniceanu nr. 1).

Coordonator de program: Asist. Dr. Mihaela Frunză
Membri echipei: Drd. Horaţiu Crişan, ICE;
Drd. Codruţa Cuceu; Ana-Elena Ilinca; Liviu Pop;
Lorin Ghiman

Informatii suplimentare
GDES
Catedra de Filosofie Sistematică
Universitatea Babeş-Bolyai
M. Kogălniceanu nr. 1
400804 Cluj
Tel. 0744-698826
e-mail: mihafrunza@email.ro
URL http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI/sciri
www.sacri.ro