Inscriere cercetatori

Asociatia Alumni al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj

Asociaţia Absolvenţilor Universităţii „Babeş-Bolyai a fost înfiinţată pentru:
– stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborare între Universitate şi absolvenţii săi din toate domeniile şi de pretutindeni;
– organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, umanitar şi social, menite să contribuie la propagarea imaginii şi la ridicarea prestigiului Universităţii, pe plan naţional şi internaţional;
– sprijinirea dezvoltării bazei materiale de învăţământ şi cercetare din Universitate;
– dezvoltarea colaborării internaţionale cu organizaţii similare;
– menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor Universităţii;
– cultivarea spiritului de apartenenţă la Comunitatea academică a Universităţii „Babeş-Bolyai”.
Fii membru ALUMNI UBB !
Asociaţia Absolvenţilor Universităţii „Babeş-Bolyai” este o organizaţie deschisă tuturor persoanelor, de certă probitate morală şi profesională, fără nici o discriminare, care vor să sprijine Universitatea.

Ne poţi sprijini făcând o donaţie la:
Banca Română pentru Dezvoltare, sucursala Cluj-Napoca
Cont în lei: SV 8179851300
Cont în USD: SV 6721061300

Participă, voluntar, la unul dintre proiectele noastre!
Asociaţia Absolvenţilor Universităţii „Babeş-Bolyai” îşi desfăşoară activitatea prin proiecte şi activităţi curente:

– „Sprijiniţi Magiştrii Seniori”: acţiune de ajutorare a cadrelor didactice aflate în dificultate.
– „Nu uita Universitatea, care te-a format !”: colectare de fonduri, pentru susţinerea modernizării infrastructurii şi a învăţământului universitar.
„Comunitatea ALUMNI”: program de facilităţi şi oportunităţi, între şi pentru membrii Asociaţiei.
– „Universitatea de Mâine”: concurs anual, pentru prospectarea viitorului instituţiei.