Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Synthesis, stereochemistry and ring-chain tautomerism of some new spiro-1,3-oxathianes

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A.Terec, I. Grosu, L. Muntean, L. Toupet, G. Ple, C. Socaci and S. Mager

Editorial: Tetrahedron, 57(41), p.8751-8758, 2001.

Rezumat:

The stereochemistry of new spiro-1,3-oxathiane derivatives has been explored by NMR methods and the molecular structure of one compound established via single crystal by X-ray diffractometry. The investigations revealed flexible, semi-flexible and anancomeric structures and the ring-chain tautomerism of the 1,3-oxathiane heterocycle.

Cuvinte cheie: ring-chain tautomerism, spiro-1,3-oxathiane