Inscriere cercetatori

Atomic Vapor Laser Isotope Separation of Uranium (AVLIS – U) Database

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Gheorghe VASARU

Editorial: Romanian Academy, Ed. Academiei Romane, Bucursti, Romania, Romanian Journal of Physics, 48, Suppl. I, 2003, p.449-464, 2003.

Rezumat:

AVLIS-U Database.
In perioada 1987 – 1995 am elaborat o baza de date pentru separarea izotopica a uraniului prin tehnica laser, varianta atomica (AVLIS-U). Ea este materializata in 20 de rapoarte, editate in limba romana. Acestea sunt urmatoarele:

1. Program pentru imbogatirea uraniului-235 prin metoda laser,
Report ITIM-AVLIS-1, Cluj-Napoca, 15 Dec., 87 p., 1987.
2. Editie revazuta a programului,
Raport ITIM-AVLIS-2, Cluj-Napoca, 26 Mai, 42 p., 1988.
3. Proiect de instalatie la scala de laborator pentru studiul fotoionizarii selective a vaporilor de uraniu,
Raport ITIM-AVLIS-3, Cluj-Napoca, 20 Oct., 129 p., 1988.
4. Separarea izotopica prin metoda AVLIS,
Raport ITIM-AVLIS-4, Cluj-Napoca, 1 martie, 79 p., 1989.
5. Componentele si caracteristicile unei instalatii de spectroscopie laser pentru studiul fotoionizarii selective a vaporilor atomici de uraniu,
Raport ITIM-AVLIS-5, Cluj-Napoca, 15 aprilie, 45 p., 1989.
6. Termodinamica vaporizarii uraniului metalic,
Raport ITIM-AVLIS-6, Cluj-Napoca, 15 Dec., 128 p., 1989.
7. Spectre de ionizare multifotonica a atomului de uraniu I. Nivele energetice impare inalte ale U I in domeniul de excitare 34000-43000 cm-1 identificate prin tehnica fotoionizarii la o singura lungime de unda, cu trei fotoni,
Raport ITIM-AVLIS-7, Cluj-Napoca, 15 martie, 14 p.1990.
8. Spectre de ionizare multifotonica a atomului de uraniu II. Nivele energetice impare inalte ale U I in domeniul de excitare 34000 – 37000 cm-1 si respectiv 39900-41600 cm-1, identificate prin tehnica fotoionizarii la doua lungimi de unda, cu trei fotoni, Raport ITIM-AVLIS-8, Cluj-Napoca, 15 Nov., 56 p., 1990.
9. Nivelele de energie ale atomului neutru de uraniu (U I),
Raport ITIM-AVLIS-9, Cluj-Napoca, 5 Aug., 164 pp., 1991.
10. Deplasari izotopice si structura hiperfina a atomului de uraniu neutru (U I),
Raport ITIM-AVLIS-10, Cluj-Napoca, 10 Nov., 98 pp., 1991.
11. Probabilitati de tranzitie, tariile oscilatorului, rapoartele de bransare si sectiunile eficace de absorbtie pentru liniile spectrale ale U I. Duratele de viata ale nivelelor de energie impare si pare,
Raport ITIM-AVLIS-11, Cluj-Napoca, 5 Nov., 106 p., 1992.
12. Proprietatile termice ale uraniului,
Raport ITIM-AVLIS-12, Cluj-Napoca, 15 Mai, 48 pp., 1993.
13. Procese de ionizare a atomului de uraniu,
Raport ITIM-AVLIS-13, Cluj-Napoca, 15 Oct., 46 pp., 1993.
14. Laseri cu vapori de cupruC(CVL),
Raport ITIM-AVLIS-14, Cluj-Napoca, 1 Apr., 98 pp., 1994.
15. Coloranti laser. Proprietati fotofizice si fotochimice,
Raport AVLIS-ITIM-15, Cluj-Napoca, 15 Oct., 63 pp., 1994.
16. Sisteme laser pentru imbogatirea izotopica a uraniului,
Raport ITIM-AVLIS-16, Cluj-Napoca, 15 Dec., 91 pp., 1994.
17. Fizica procesului de vaporizare a uraniului metalic,
Raport ITIM-AVLIS-17, Cluj-Napoca, 10 Mai, 67 pp., 1995.
18. Interactiunea laser – vapori atomici de uraniu. Procesul de fotoionizare multifotonica rezonanta selectiva,
Raport ITIM-AVLIS-18, Cluj-Napoca, 15 Oct., 43 pp., 1995.
19. Sisteme laser pentru procedeul de separare izotopica auraniului prin metoda atomica laser (AVLIS-U). I Cinetica laserilor cu vapori de cupru, II. Conditiile fizice si tehnologice pentru sistemele laser destinate procedeului AVLIS-U,
Report ITIM-AVLIS-19, Cluj-Napoca, 30 Nov., 65 pp., 1995.
20. Sistem de vaporizare a uraniului metalic pentru AVLIS-U,
Report ITIM-AVLIS-20, Cluj-Napoca, 15 Dec., 13 pp., 1995.

APPENDIX: Imbogatirea uraniului prin metoda atomica laser. Bibliografie selectiva (A. Metoda laser: Aspecte fizice, tehnice si economice, B. Spectroscopia uraniului, C. Laseri, D. Interactiuni laser-atom, E. Proprietatile termice ale uraniului).

AVLIS-U Database.
In the period 1987 – 1995 we have elaborated a database on AVLIS-U using available unclassified literature . It contains 20 internal reports (in Romanian).These reports are:

1. Program for Uranium-235 Enrichment by Laser Methods,
Report ITIM-AVLIS-1, Cluj-Napoca, Dec. 15, 87 pp., 1987
2. Revised Edition of the Program,
Report ITIM-AVLIS-2, Cluj-Napoca, May 26, 42 pp., 1988
3. Project for a Laboratory Scale Plant for the Study of Selective
Photoionization of the Uranium Vapor,
Report ITIM-AVLIS-3, Cluj-Napoca, Oct. 20, 129 pp., 1988
4. Isotope Separation by AVLIS Method,
Report ITIM-AVLIS-4, Cluj-Napoca, March 1, 79 pp., 1989
5. The Components and the Characteristics of a Laser Spectroscopy
Plant for the Study of Selective Photoionization of Atomic Vapor,
Report ITIM-AVLIS-5, Cluj-Napoca, April 15, 45 pp., 1989
6. Thermodynamic of the Vaporization of the Metallic Uranium,
Report ITIM-AVLIS-6, Cluj-Napoca, Dec. 15, 128 pp., 1989
7. High-lying Odd Levels of U I in the Range 34000-43000 cm-1
Identified by a Single-color Three-photons Ionization Technique,
Report ITIM-AVLIS-7, Cluj-Napoca, March 15, 14 p.1990
8. High-lying Odd Levels in U I by Two-color Three-photons
Photo ionization in the Range 34000 – 37000 cm-1
and 39900 -41600 cm-1 respectively,
Report ITIM-AVLIS-8, Cluj-Napoca, Nov. 15, 56 pp., 1990
9. Energy Levels of Neutral Atomic Uranium (U I),
Report ITIM-AVLIS-9, Cluj-Napoca, Aug. 5, 164 pp., 1991
10. Isotope Shifts and Hyperfine Structure of Neutral Uranium Atom (U I),
Report ITIM-AVLIS-10, Cluj-Napoca, Nov. 10, 98 pp., 1991
11. Transition Probabilities, Oscillator Strengths, Branching Ratio,
and Absorption Cross-Sections of Neutral Uranium Atom (U I).
Lifetimes of the Odd and Even Levels of U I,
Report ITIM-AVLIS-11, Cluj-Napoca, Nov. 5, 106 pp., 1992,
12. Thermal Properties of Uranium,
Report ITIM-AVLIS-12, Cluj-Napoca, May 15, 48 pp., 1993
13. Ionization Processes of Uranium Atom,
Report ITIM-AVLIS-13, Cluj-Napoca, Oct. 15, 46 pp., 1993
14. Copper Vapor Lasers (CVL),
Report ITIM-AVLIS-14, Cluj-Napoca, April 1, 98 pp., 1994
15. Dye for Lasers. Photophysical and Photochemical Properties,
Report AVLIS-ITIM-15, Cluj-Napoca, Oct. 15, 63 pp., 1994
16. Laser Systems for the Uranium Enrichment,
Report ITIM-AVLIS-16, Cluj-Napoca, Dec. 15, 91 pp., 1994
17. Physics of the Vaporization Process of Metallic Uranium,
Report ITIM-AVLIS-17, Cluj-Napoca, May 10, 67 pp., 1995
18. Laser – Atomic Uranium Vapor Interaction. The Selective Resonant
Multiphoton Photoionization Process,
Report ITIM-AVLIS-18, Cluj-Napoca, Oct. 15, 43 pp., 1995
19. Laser Systems for AVLIS-U.
I. Kinetics of CVL, II. Physical and Technological Conditions for
Laser Systems of AVLIS-U,
Report ITIM-AVLIS-19, Cluj-Napoca, Nov. 30, 65 pp., 1995
20. Uranium Vaporization System for AVLIS-U,
Report ITIM-AVLIS-20, Cluj-Napoca, Dec. 15, 13 pp., 1995

APPENDIX: Uranium Enrichment by Laser Method. A Selected Bibliography (A. Laser Method: Physical, Technical and Economic Aspects, B.Uranium Spectroscopy, C. Lasers, D. Laser-Atom Interactions, E. Thermal Properties of Uranium).

Cuvinte cheie: SILVA, Imbogatirea uraniului, Separari de izotopi prin tehnica laser // AVLIS, Uranium Enrichment, Laser Isotope Separation, Nuclear Technology

URL: https://www.ad-astra.ro/g.vasaru