Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Call for Papers – JSRI no. 7, Religie, Stat si globalizare

Journal for the Study of Religions and Ideologies este publicată de Seminarul de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor şi Ideologiilor şi de SACRI (www.sacri.ro). Revista JSRI apare de trei ori pe an, în limbile română şi engleză şi cuprinde texte din domeniile ştiinţelor umaniste şi sociale. Toate materialele apărute în revistă sînt revăzute de specialiştii din Consiliul Consultativ.

JSRI este prima revistă din România inclusă în Arts & Humanities Citation Index şi Current Contents: Arts & Humanities. Evaluarea revistei a fost realizată de ISI (Institutul pentru Ştiinţa Informării, Philadelphia, USA), care monitorizează revistele ce constituie principalul curent în cercetarea actuală.

Începînd cu 2004, revista noastră încurajează publicarea următoarelor tipuri de texte :
§ Lucrări de sinteză ale unor specialişti consacraţi
§ Articole şi studii aplicate ale unor specialişti şi tineri cercetători
§ Conferinţele S.C.I.R.I.
§ Recenzii (revista încurajează editurile să trimită cărţi spre a fi recenzate)
Pentru numărul 7/ primăvara 2004, JSRI vă invită să trimiteţi materiale pe tema Religie, stat şi globalizare.

Deadline: 1 martie 2004
Materialul va fi însoţit de un rezumat în limba engleză (10 rînduri), de o listă de pînă la 10 cuvinte-cheie, de date despre autor, incluzînd principalele publicaţii (o jumătate de pagină) şi de o fotografie.

Materialele vor fi trimise prin e-mail, ca attachment, în format Microsoft Word 7.0, 6.0, sau RTF. Textul va fi cules cu font Times New Roman, 12 pt, la un rînd şi jumătate.

Notă: J.S.R.I. nu plăteşte drepturi de autor. Copyright-ul este garantat prin legile naţionale şi internaţionale.

J.S.R.I.
Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Catedra de Filosofie Sistematică
Etaj 1, sala 130
Str. M. Kogălniceanu, Nr. 1
400084 Cluj, România

Telefon: +40 744 698826
E-mail: s_c_i_r_i@yahoo.com
URL: http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI
http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI