Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

On the satisfiability of random k-Horn formulae

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Gabriel Istrate

Editorial: P. Winkler and J. Nesetril, AMS-DIMACS Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, "Computational Complexity and Statistical Physics", p.113-136, 2004.

Rezumat:

Kirkpatrick and Selman (Science’94) have experimentally shown that random k-satisfiability displays critical behavior , a phenomenon from Statistical Mechanics that roughly asserts that mean-field (first-order) approximations become exact in the limit of large k. I rigorously show that at-most-k-Horn satisfiability displays critical behavior, and explain it by a threshold property of positive unit resolution.

A preliminary version can be read from
http://xxx.lanl.gov/abs/cs.DS/0007029

Cuvinte cheie: random k-Horn formulae, mean-field approximation

URL: http://www.amazon.com/gp/product/0821835513/sr=8-5/qid=1139805173/ref=sr_1_5/103-7873921-2045459?%5Fencoding=UTF8