Inscriere cercetatori

Image Amplifier Based on a Photoelectret-Electrooptic Medium Sandwich-type Structure

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. Moagar-Poladian

Editorial: Journal of Optics Part A: Pure and Applied, 2, p.569 - 575, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: amplificare de imagini (contrast, intensitate) // image amplification (contrast, intensity)