Inscriere cercetatori

MOS transistors with optically controlled gate

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: G. Moagar-Poladian (sub indrumarea prof.dr. Ion Munteanu)

Editorial: 1999.

Rezumat:

Cuvinte cheie: MOS transistors, optical control, optoelectronics, nonlinear optics, photoelectrets