Inscriere cercetatori

Reconfigurable Optical Neuron Based on Photoelectretic Materials

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. Moagar-Poladian

Editorial: Applied Optics, 39, p.782 - 787, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: neuroni optici, fotoelectreti // optical neurons, photoelectrets