Inscriere cercetatori

Reconfigurable Optical Neuron Based on the Transverse Pockels Effect

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. Moagar-Poladian, M. Bulinski

Editorial: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 4, p.929 - 936, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: neuroni optici, fotoelectreti // optical neurons, photoelectrets