Inscriere cercetatori

Metode de detecţie a radiaţiilor nucleare. Detectori TL pentru doze mici

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Radu Vasilache

Editorial: 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Ionizing radiation dosimetry, thermoluminescence materials