Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Conferinta: Migratia Tinerilor Cercetatori Români: Performante Si Cai De Întoarcere

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

invita tineri cercetatori romani care activeaza in strainatate, sau care s-au intors in Romania dupa stagii sau studii in strainatate, la conferinta

MIGRATIA TINERILOR CERCETATORI ROMÂNI: PERFORMANTE SI CAI DE ÎNTOARCERE

Organizata sub înaltul patronaj al Presedintelui României

Institutul Cultural Român ( www.icr.ro ) organizeaza în zilele de 14 – 18 octombrie 2004 la Sinaia conferinta MIGRATIA TINERILOR CERCETATORI ROMÂNI – PERFORMANTE SI CAI DE ÎNTOARCERE.
Teme:
– Cunoasterea realizarilor si a performantelor stiintifice ale tinerilor cercetatori români în strainatate
– Încurajarea si sprijinirea tinerilor cercetatori români care doresc sa se întoarca în tara dupa încheierea studiilor în strainatate; stabilirea conditiilor si a masurilor ce se impun.
– Informarea participantilor cu privire la organizarea, finantarea cercetarii în România si oportunitatile din tara.
– Stimularea colaborarilor dintre cercetatorii români din tara si din strainatate, implicarea lor în proiecte comune, antrenarea cercetatorilor români din strainatate în viata stiintifica si academica din tara, stabilirea si dezvoltarea unor centre de excelenta în cercetarea din România.
– Identificarea unor potentiali candidati pentru viitoarele premii ale Institutului Cultural Român.

Expunerile si discutiile din cadrul conferintei vor avea urmatoarea tematica:
1. Performante deosebite ale tinerilor cercetatori români aflati temporar sau definitiv în strainatate.
2. Experienta unor tineri repatriati dupa stagii de succes în strainatate. Posibilitati de colaborare între cercetatorii români din diaspora si cei din tara (cercetari, proiecte si publicatii în comun; vizite în tara pentru conferinte, cursuri, lectii, etc.)
3. Propuneri pentru elaborarea unui Program National de sprijinire a repatrierilor si a colaborarilor între cercetatorii români din tara si din strainatate (conditii, modalitati, solutii).

Sunt invitati sa participe si sa prezinte comunicari în cadrul tematicii propuse 60 de tineri cercetatori si doctoranzi români din strainatate. De asemenea, vor conferentia personalitati ale vietii publice, universitare si stiintifice din România (ministri, parlamentari, membri ai Academiei Române si ai societatilor stiintifice, profesori, ziaristi).

Cheltuielile de cazare, masa si transport intern ale participantilor vor fi acoperite de Institutul Cultural Român. Organizatorii nu pot suporta costul transportului international.

Cercetatorii si doctoranzii care doresc sa prezinte comunicari sunt rugati sa trimita prin e-mail (rsb@icr.ro) titlul propus si un rezumat de o pagina, pâna la data de 15 august 2004.

Asteptam cu deosebit interes participarea si contributia dumneavoastra.

Presedinte,
Acad. Augustin Buzura

Vicepresedinte,
Acad. Ionel Haiduc

SUGESTII PENTRU ÎNTOCMIREA REZUMATULUI COMUNICARII

Autorii sunt rugati sa tina seama de faptul ca se adreseaza unui public eterogen, cu preocupari si cunostinte foarte diferite. De aceea, expunerile nu trebuie sa contina detalii de specialitate, ci sa accentueze actualitatea domeniului în care lucreaza autorul, volumul si mai ales calitatea rezultatelor si a publicatiilor.

Structura sugerata pentru rezumat este cea obisnuita la congresele stiintifice :

TITLUL EXPUNERII (bold, majuscule, font Arial 14)
Numele autorului (font 12)
Adresa institutiei (font 12, italic)
Textul expunerii (rezumat) – o pagina format A4.

În vederea redactarii programului ce va cuprinde rezumatele comunicarilor si o scurta prezentare a autorilor, va rugam sa trimiteti un curriculum vitae (o pagina) care sa ilustreze studiile, titlurile obtinute si sa contina o lista cu 5 dintre cele mai semnificative lucrari publicate.

Secretariat:
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
Aleea Alexandru nr.38, Sector 1, 011824 Bucuresti
Tel: 40.21.231.40.82; 40.21.23028.54; 40.21.230.13.73
Fax: 40.21.230.75.59; 40.21.230.23.78
Ruxandra Sighinas: rsb@icr.ro
Mona Moldoveanu: monamoldoveanu@yahoo.com
Georgiana Scurtu: georgiana_scurtu@yahoo.com