Inscriere cercetatori

Kernel–based Classifiers with Applications to Face Dectection

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: V. Popovici

Editorial: Swiss Federal Institute of Technology, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: kernel classifiers, face detection, sparse classifiers