Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Contributii asupra rectificarii cu viteze mari de aschiere-conducator stiintific :prof.dr.ing.Octavian Pruteanu

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Eugen Axinte

Editorial: 1998.

Rezumat:

The paper presents :the actually stage of researches in domain, the experimental planning and the logistics,experimental results about the influence of wheel velocity on the surface roughness,on the wheel wear and on the surface micro-hardness.The paper also contains the mathematic modelling of some cutting aspects.

Cuvinte cheie: rectificare rapida, rugozitate,durabilitate disc abraziv // high speed grinding, roughness,wheel durability