Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Inscrieti-va in Registrul National al Expertilor din invatamantul superior si cercetare!

Nr. 10784 din 11 aprilie 2005

NOTĂ

privind constituirea Registrului Naţional al Experţilor

în învăţământul superior şi cercetare

adresată universităţilor şi comunităţii ştiinţifice

Ministerul Educaţiei şi Cercetării demarează constituirea unui Registru Naţional al Experţilor în învăţământul superior şi cercetare.

Această iniţiativă este parte componentă a preocupării Ministerului Educaţiei şi Cercetării de asigurare a calităţii în educaţie şi cercetare.

Acest proces este necesar deoarece s-au constatat disfuncţii în activitatea mai multor comisii de evaluare a performanţelor din învăţământul superior şi din cercetare.

Persoanele din Registrul Naţional al Experţilor vor fi puternic implicate în activitatea comisiilor şi consiliilor consultative ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, vor asigura transparenţă şi implementarea politicilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Persoanele care vor intra în Registrul Naţional al Experţilor trebuie să satisfacă următoarele criterii de eligibilitate:

(1) doctor în ştiinţe sau arte;

(2) angajat într-o instituţie de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare-inovare din ţară sau străinătate;

(3) gradul didactic minim de lector sau echivalent în institutele de cercetare;

(4) reputaţie ştiinţifică naţională şi internaţională dovedită prin publicaţii, distincţii (premii) ştiinţifice şi granturi de cercetare.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării încurajează puternic înscrierea cercetătorilor români din străinătate în Registrul Naţional al Experţilor.

Înscrierea se face în următoarele modalităţi:

a) autopropunere;

b) propunere din partea instituţiilor de învăţământ superior sau a institutelor de cercetare;

c) propunere din partea asociaţiilor ştiinţifice sau profesionale.

Aplicaţia de înscriere va conţine:

1. Cerere simplă de înscriere din partea persoanei sau instituţiei propunătoare.

2. Date de identificare: numele şi prenumele, instituţia la care este angajat, gradul didactic / cercetare, specializarea şi domeniul de expertiză.

3. Publicaţii ISI (ultimii 5 ani); se pot include şi factorul de impact al revistelor şi numărul de citări.

4. Publicaţii indexate în baze de date internaţionale care fac un proces de selecţie al revistelor şi/sau lucrărilor (ultimii 5 ani).

5. Cărţi publicate în edituri naţionale sau internaţionale (ultimii 5 ani).

6. Informaţii despre calitatea de membru în:

a) colective editoriale ale revistelor indexate ISI, în baze de date internaţionale care fac un proces de selecţie al revistelor şi /sau lucrărilor;

b) colective editoriale ale editurilor internaţionale.

7. Premii naţionale şi internaţionale obţinute pe baza unui proces de selecţie (ultimii 5 ani).

8. Granturi obţinute (ultimii 5 ani).

9. Curriculum Vitae şi lista completă a lucrărilor ştiinţifice.

Aplicaţia de înscriere poate fi completată online ( http://www.cncsis.ro/CV_MEdC/intro.php ) sau poate fi trimisă prin e-mail la consilierul ministrului educaţiei şi cercetării, conf. univ. dr. Daniel David (adresa e-mail: danieldavid@mec.edu.ro ), până la data de 16 mai 2005, orele 17.

MINISTRU,

Mircea MICLEA