Inscriere cercetatori

Facebook

Genetic algorithm optimization of knowledge extraction from neural networks

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Palade V., Ariton V., Negoiţã M.

Editorial: International Conference on Neural Information Processing ICONIP'99, p.752-758, 1999.

Rezumat:

Cuvinte cheie: informatics, neural computing