Inscriere cercetatori

STUDIU PROSPECTIV AL MECANISMELOR DURERII LA VÂRSTNICUL SÃNÃTOS ªI ÎN CONTEXTUL UNEI PATOLOGII SPECIFICE

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Gabriela Tiţu

Editorial: 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: afectare cognitiva, durere la virsta a treia, markeri ai durerii // cognitive impaired,geriatric pain, pain markers,

URL: https://www.ad-astra.ro/gangt