Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

STUDIU PROSPECTIV AL MECANISMELOR DURERII LA VÂRSTNICUL SÃNÃTOS ªI ÎN CONTEXTUL UNEI PATOLOGII SPECIFICE

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Gabriela Tiţu

Editorial: 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: afectare cognitiva, durere la virsta a treia, markeri ai durerii // cognitive impaired,geriatric pain, pain markers,

URL: https://www.ad-astra.ro/gangt