Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Contributions to development of the alternative energy sources: direct methanol fuel cells

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Adina Morozan

Editorial: 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: surse alternative de energie, celule de combustie, materiale carbonice, electrocatalizatori // alernative energy sources, fuel cells, carbon materials, electrocatalysts