Inscriere cercetatori

Contributions to development of the alternative energy sources: direct methanol fuel cells

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Adina Morozan

Editorial: 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: surse alternative de energie, celule de combustie, materiale carbonice, electrocatalizatori // alernative energy sources, fuel cells, carbon materials, electrocatalysts