Inscriere cercetatori

Modelarea spatiului in universuri virtuale

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: D.M.Popovici

Editorial: 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: spatiu virtual, agent virtual, perceptie virtuala, legatura informationala // virtual space, virtual agent, virtual perception, informational link