Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Modelarea spatiului in universuri virtuale

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: D.M.Popovici

Editorial: 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: spatiu virtual, agent virtual, perceptie virtuala, legatura informationala // virtual space, virtual agent, virtual perception, informational link