Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Methods in the Nonlinear Nonlinear Analysis for the Study of Boundary Value Problems

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Teodora-Liliana Radulescu

Editorial: Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, 2005.

Rezumat:

We study several classes of stationary boundary value problems.

Cuvinte cheie: ecuatii eliptice, principiul de maxim, punct critic, problema Dirichlet // elliptic equations, maximum principle, critical point, boundary value problem

URL: http://www.ubbcluj.ro/pr-acad/doctorat-teze/Matematica%20Radulescu%20Teodora-Liliana%2009.12.2005.pdf