Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Methods in the Nonlinear Nonlinear Analysis for the Study of Boundary Value Problems

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Teodora-Liliana Radulescu

Editorial: Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, 2005.

Rezumat:

We study several classes of stationary boundary value problems.

Cuvinte cheie: ecuatii eliptice, principiul de maxim, punct critic, problema Dirichlet // elliptic equations, maximum principle, critical point, boundary value problem

URL: http://www.ubbcluj.ro/pr-acad/doctorat-teze/Matematica%20Radulescu%20Teodora-Liliana%2009.12.2005.pdf