Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

POZITII POSTDOC nanomecanica

INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR al ACADEMIEI ROMANE, str. Ctin Mille nr. 15, sector 1 din Bucuresti scoate la concurs 2posturi de cercetatori postdoctorali (in matematica, fizica, respectiv inginerie mecanica) pentru DEZVOLTAREA DE NOI TEORII CUPLATE ATOMISTIC-CONTINUE CU APLICATII LA MODELAREA NANOCONTACTELOR SI A INDENTARII. Aceste posturi sunt finantate de Ministerul Educatiei si Cercetarii printr-un proiect de cercetare in sprijinul programelor postdoctorale. Numai candidatii in varsta de cel mult 35 de ani care au obtinut titlul de doctor in ultimii 5 ani si nu sunt angajati in alte programe postdcotorale sunt eligibili pentru aceste posturi. Cercetatorii selectionati vor fi angajati cu contract de munca pe o perioada de maximum 2 ani cu un salariu echivalent a 450 Euro/luna net si in plus 100 euro pentru cercetatorii post-doc care pe durata programului isi schimba localitatea de resedinta. Detalii privitoare la acest tip de programe se gasesc la http://www.mct-excelenta.ro/fileadmin/mct/Programe/post_doc/post_doc.pdf
Vor fi preferati candidatii cu experienta in unul din urmatoarele domenii: Mecanica mediului continuu, Fizica atomica, Dinamica moleculara, Mecanica, Vibratii, Tribologie, Informatica. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV la e-mail dr. Veturia Chiroiu, veturiachiroiu@yahoo.com. Se vor primi aplicatii continuu pana la ocuparea posturilor.