Inscriere cercetatori

Facebook

POZITII POSTDOC nanomecanica

INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR al ACADEMIEI ROMANE, str. Ctin Mille nr. 15, sector 1 din Bucuresti scoate la concurs 2posturi de cercetatori postdoctorali (in matematica, fizica, respectiv inginerie mecanica) pentru DEZVOLTAREA DE NOI TEORII CUPLATE ATOMISTIC-CONTINUE CU APLICATII LA MODELAREA NANOCONTACTELOR SI A INDENTARII. Aceste posturi sunt finantate de Ministerul Educatiei si Cercetarii printr-un proiect de cercetare in sprijinul programelor postdoctorale. Numai candidatii in varsta de cel mult 35 de ani care au obtinut titlul de doctor in ultimii 5 ani si nu sunt angajati in alte programe postdcotorale sunt eligibili pentru aceste posturi. Cercetatorii selectionati vor fi angajati cu contract de munca pe o perioada de maximum 2 ani cu un salariu echivalent a 450 Euro/luna net si in plus 100 euro pentru cercetatorii post-doc care pe durata programului isi schimba localitatea de resedinta. Detalii privitoare la acest tip de programe se gasesc la http://www.mct-excelenta.ro/fileadmin/mct/Programe/post_doc/post_doc.pdf
Vor fi preferati candidatii cu experienta in unul din urmatoarele domenii: Mecanica mediului continuu, Fizica atomica, Dinamica moleculara, Mecanica, Vibratii, Tribologie, Informatica. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV la e-mail dr. Veturia Chiroiu, veturiachiroiu@yahoo.com. Se vor primi aplicatii continuu pana la ocuparea posturilor.