Inscriere cercetatori

Facebook

Harta cercetării din România

La adresa următoare:
https://www.ad-astra.ro/docs/2006_harta_cercetarii.pdf
puteţi găsi o reprezentare grafică a instituţiilor din cercetarea românească şi a colaborărilor ştiinţifice dintre ele, realizată be baza articolelor indexate de ISI Web of Science în perioada 2004-2005.