Inscriere cercetatori

Activity Coefficients of Organic Electrolytes. Solutions of Alkyl-ammonium Salts

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: St. Perisanu

Editorial: J. Molec. Liq., 113/1-3, p.21-27, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: coeficienti de activitate, electroliti organici, teoria UNIFAC, asociere moleculara // activity coefficient, organic electrolyte, UNIFAC theory, molecular association