Inscriere cercetatori

Estimation of CO2 Solubility in Halogen Containing Solvents

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: St. Perişanu

Editorial: Rev. Roum. Chim., 48, p.371-375, 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: solubilitatea gazelor, dioxid de carbon, teoria solutiilor regulare modificata, moment de quadrupol electronic, solventi polari // gas solubility, carbon dioxide, modified regular solution theory, electronic quadrupole moment, polar solvents