Inscriere cercetatori

Class-specific discriminant non-negative matrix factorization for frontal face verification

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: S. Zaferious, A. Tefas, I. Buciu, and I. Pitas

Editorial: Proc. 2005 International Conference on Advance in Pattern Recognition (ICAPR 2005), Bath, United Kingdom, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: discriminant non-negative matrix factorization, face verification

URL: http://poseidon.csd.auth.gr/EN/