Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Combining support vector machine for accurate face detector

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: I. Buciu, C. Kotropoulos, I. Pitas

Editorial: Proc. 2001 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2001), p.1054 – 105, 2001.

Rezumat:

The paper proposes the application of majority voting on the output of several support vector machines in order to select the most suitable learning machine for frontal face detection. The first experimental results indicate a significant reduction of the rate of false positive patterns.

Cuvinte cheie: Support Vector Machines, face detection

URL: http://poseidon.csd.auth.gr/EN/