Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Face detection by using independent component decomposition

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: I. Buciu, C. Kotropoulos, I. Pitas

Editorial: Proc. of Workshop Dynamic Perception, Bochum, Germany, p.257 – 252, 2002.

Rezumat:

In this paper we explore the independent component decomposition for face detection. The minimization of the Kullback – Leibler divergence and the maximization of the entropy are two methods employed to decompose an original image into its independent components. We built nearest neighbor classifiers based on their resulting independent components and compare their ability to detect faces to that of support vector machines.

Cuvinte cheie: Face detection, Independent Component Analysis

URL: http://poseidon.csd.auth.gr/EN/