Inscriere cercetatori

On the stability of support vector machines for face detection

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: I. Buciu, C. Kotropoulos, I. Pitas

Editorial: 2002 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2002), Rochester, N. Y., USA, III, p.121 – 124, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Support Vector Machines, stability, bagging, classification

URL: http://poseidon.csd.auth.gr/EN/