Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

On the stability of support vector machines for face detection

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: I. Buciu, C. Kotropoulos, I. Pitas

Editorial: 2002 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2002), Rochester, N. Y., USA, III, p.121 – 124, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Support Vector Machines, stability, bagging, classification

URL: http://poseidon.csd.auth.gr/EN/