Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Researches regarding the improvement of a s.i. engine’s operation at part loads by variable compression and supercharging

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Clenci Adrian

Editorial: Transilvania University of Brasov Publishing House, 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: raport de comprimare variabil, supraalimentare, sarcini partiale, trafic urban, economicitate // variable compression ratio, supercharging, part loads, urban traffic, fuel economy

URL: http://www.upit.ro