Inscriere cercetatori

Nitric oxide in endothelial dysfunction and vascular remodeling: clinical correlates and experimental links

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Rudic RD, Sessa WC

Editorial: Am J Hum Genet, 64, p.673-7, 1999.

Rezumat:

Cuvinte cheie: vascular remodeling, eNOS