Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Scrisoare deschisă adresată Ministrului Educaţiei şi Cercetării

Peste 500 de cadre didactice şi cercetători, inclusiv asociaţia Ad Astra, au semnat până acum următoarea scrisoare deschisă adresată Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi iniţiată de decanii facultăţilor de fizică, matematică şi informatică, chimie şi inginerie chimică, biologie şi geologie ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:

Scrisoare deschisă

adresată Ministerului Educaţiei şi Cercetării
– în atenţia D-lui ministru prof.dr.ing. Mihail Hărdău –

Stimate Domnule Ministru,

Ne adresăm D-voastră având în vedere că, în condiţiile în care finanţarea universităţilor se face preponderent funcţie de numărul de studenţi bugetaţi, au devenit tot mai frecvente cazurile în care cadre didactice, care şi-au dobândit pe baza rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică un binemeritat prestigiu naţional şi internaţional, beneficiază de venituri salariale minime.

În acord cu reglementările actuale, teoretic, 3% din finanţarea de bază a învăţământului superior ar trebui distribuit funcţie de performanţele ştiinţifice ale universităţilor, performanţe estimate pe baza a 10 criterii din cadrul indicatorului de calitate IC6. În mod practic însă, datorită unui algoritm inacceptabil, doar o mică parte (aproximativ 13%) din fondul aferent acestui indicator de calitate este distribuit după rezultatele ştiinţifice raportate de universităţi. Se încalcă astfel atât spiritul cât şi litera reglementărilor în vigoare, care au fost adoptate tocmai pentru recompensarea colectivelor performante.

În consecinţă, vă solicităm să interveniţi de urgenţă astfel încât întregul fond de 3% din finanţarea de bază a învăţământului superior să fie alocat strict proporţional cu rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică de către cadrele didactice şi cercetătorii din fiecare instituţie de învăţământ superior.

Pentru cuantificarea performanţelor universităţilor în cercetarea ştiinţifică susţinem criteriile şi indicatorii folosiţi în acest an pentru acreditarea Centrelor de Cercetare de Excelenţă din învăţământul superior. Este absolut necesar a se renunţa la algoritmul şi indicatorii folosiţi în prezent care, aşa cum s-a putut constata, distorsionează alocarea pe universităţi a fondurilor aferente indicatorului IC6.

Apreciem că fondul alocat acestui indicator de calitate este mult prea mic în raport cu rolul cercetării ştiinţifice într-un învăţământ superior performant, cu ponderea de 25% a activităţilor de cercetare în norma unui cadru didactic universitar, astfel încât vă rugăm să decideţi creşterea anuală a ponderii fondului alocat indicatorului IC6 până la 25% din finanţarea de bază a învăţământului superior.

Fără intervenţia Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi fără o distribuţie a sumelor obţinute de universităţi pe colectivele existente în cadrul acestora în acord cu performanţele lor ştiinţifice, nu va înceta, prin subfinanţare, umilirea la care sunt supuse multe dintre cadrele didactice şi colectivele cu rezultate ştiinţifice deosebite, cu o contribuţie substanţială la prestigiul învăţământului superior românesc.

—-

În data de 18 mai 2005, iniţiatorii scrisorii deschise au avut o întâlnire cu ministrul Hărdău, şi în urma întâlnirii au dat publicităţii următoarea scrisoare:

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”
Facultatea de Matematică şi Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie şi Geologie

Stimaţi colegi,

Ieri a avut loc la Prefectura Cluj o întâlnire cu Domnul ministru Mihail Hărdău ca urmare a scrisorii deschise semnate de peste 500 cadre didactice. La întâlnire au participat reprezentanţii celor patru facultăţi din Universitatea „Babeş-Bolyai”, Matematică şi Informatică, Fizică, Chimie şi Inginerie Chimică, Biologie şi Geologie.

După cum ştiţi, de la data lansării scrisorii, au fost transmise bugetele universităţilor şi s-a putut constata cu surprindere că indicatorul IC6 , cel intitulat „Nivelul performanţelor în cercetarea ştiinţifică” nu mai este cel mai important indicator de calitate. Astfel, dacă anul trecut finanţarea aferentă acestuia era de 3% din finanţarea de bază, restul indicatorilor de calitate având o pondere de 9,72%, valoarea maximă pentru ceilalţi indicatori de calitate fiind de 1%, în acest an finanţarea aferentă indicatorului IC6 a rămas 3% în timp ce majoritatea celorlalţi indicatori a crescut, indicatorul IC1 „Numărul de cadre didactice titulare cu carte de muncă în universitate raportat la numărul de studenţi echivalenţi unitari (bugetaţi şi cu taxă) având o finanţare de 3,5% din finanţarea de bază.

A scăzut astfel ponderea indicatorului IC6 între indicatorii de calitate de la ~ 24% în anul 2005 la 15% în anul 2006 (când finanţarea pe baza indicatorilor de calitate a crescut de la 12,72% la 20%). În loc ca acesta să rămână principalul indicator de calitate, fiind singurul care se bazează pe rezultate şi nu pe premise, el este acum pe locul 2-3 împreună cu indicatorul „Managementul academic şi administrativ”.

De la început Domnul ministru Hărdău a afirmat că situaţia prezentată de către noi nu poate fi adevărată pentru că în discuţiile care au precedat deciziile M.Ed.C. obiectivul era să crească finanţarea pe baza performanţelor ştiinţifice. După argumentarea noastră şi discuţii avute de Domnul ministru, telefonic, cu Domnul secretar de stat Dumitru Miron şi Domnul Radu Mircea Damian, preşedintele CNFIS, a acceptat că avem dreptate şi i-a convocat pe cei doi la o analiză la Bucureşti, joi 25 mai, când Domnul ministru Hărdău se întoarce în Bucureşti. Promisiunea a fost că se vor găsi soluţii pentru corectarea acestei situaţii, declarând că este inacceptabil ca din cauza modului de finanţare să fie dezavantajaţi universitari cu performanţe ştiinţifice.

Cred că se poate încă spera într-o măsură favorabilă, deşi lipsa de interes faţă de această problemă a factorilor direct responsabili trebuie să ne îngrijoreze. La recenta Conferinţă a Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, această problemă a fost abordată doar de Domnul prof. Toma Mihai, decanul Facultăţii de Fizică din Iaşi, fără însă ca ea să fie menţionată în rezoluţia conferinţei.

Dacă consideraţi că există şi alte căi pentru atingerea obiectivelor din scrisoare vă rog să le propuneţi pentru ca în funcţie de decizia de săptămâna viitoare să le promovăm.

Vă rugăm să transmiteţi acest mesaj tuturor celor care au semnat scrisoarea şi eventual să obţineţi noi semnături de la cei care nu au semnat-o încă.

Vă mulţumim pentru cooperare